Actions

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

From Sega Retro


This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
n/aMarvelvsCapcom2 title.png
Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes
Publisher: Capcom,
Sega Dreamcast
Virgin Interactive (EU)
Developer:
System(s): Sega NAOMI, Sega Dreamcast
Peripherals supported:
Sega Dreamcast
Dreamcast VGA Box, Dreamcast Jump Pack, Dreamcast Arcade Stick, Dreamcast Keyboard, Visual Memory Unit
Genre: FightingNumber of players: 1-2
Release Date RRP Code
Arcade
JP
2000-03Media:DCM_JP_20000526_2000-18.pdf[1] ¥?  ?Sega Dreamcast
JP
¥5,800 T-1215M
Sega Dreamcast
US
$? T-1212N
Sega Dreamcast
EU
€39.99[2] ? T-7010D-50Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (マーヴル vs. カプコン2 ニューエイジオブヒーローズ) is a Sega NAOMI and Sega Dreamcast fighting game and a sequel to Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes.

Production credits

Arcade version

 • Planner: Tatsuya Nakae, Spp Iorya, Buruma, Oni-Suzuki (M・P), Shinichiro Obata, Neo-G (Ishizawa)
 • Programmer: Motsu, Teruaki Hirokado, Kaw・Tld, Silver Kadontz, You!, Minomiya, Yuko Kawamura, Akihiro Yokoyama, Hyper -Shinchan-, Nishi, Reiko Toh, Ittetsu, Dice-K, Soji Seta, Cham, Hisashi Kuramoto, Komuu, Shin, Mikky
 • Title Design: Shoei
 • Illustrations: MF
 • Instruction Card Design: Sakomizu
 • Object Design: Makoto Ishii, Akemi Kurihara, F, Mizupyon, Mizuho, Igarashi, Masaru Nishimura, Hideya Takada, Rin Boku, Tagirin, Masatsugu Sato, Daichi Hirano, Imamura, Hiroki Shibaki, Tomohiko Ohsumi, Yano, Akizuki Michiru, Izumi Noda, Hiroaki Minobe, Kimo Kimo, Ball Boy, A Iwasaki, Miwa Sakaguchi, Y Yamamoto, Kaeru, Hiro, Yoshihiko Akita
 • Effect Design: Sagata, Takep, R
 • Scroll Design: Sawatch, Takashi Fujiwara, Yuki Kyotani, Yoko Fukumoto, Yusuke Saiwai, Makoto Tanaka, Chika Iwai, Kenji Kushiro
 • Music Compose: Tetsuya Shibata, Mitsuhiko Takano
 • Sound Design: Satoshi Ise, Masayuki Endo
 • Voice Actor: Secret
 • Recording Engineer: Kazuya Takimoto
 • Voice Director: Erik (ESX) Suzuki
 • Special Thanks: Takuya Shiraiwa, Miki Takano, Steve Lee, Ten Little Kobun, Bas (M・P), Daisuke Amemiya, H・Miyashita, Ozzy, Tomoya Maekawa
 • Producer: Yoshihiro Sudo
 • General Producer: Noritaka Funamizu
 • Executive Producer: Yoshiki Okamoto

All Capcom Staff
And You

Dreamcast version

 • Planner: Tatsuya Nakae, Spp Iorya, Buruma, Oni-Suzuki (M・P), Shinichiro Obata, Neo-G (Ishizawa)
 • Programmer: Motsu, Teruaki Hirokado, Kaw・Tld, Silver Kadontz, You!, Minomiya, Yuko Kawamura, Akihiro Yokoyama, Hyper -Shinchan-, Nishi, Reiko Toh, Ittetsu, Dice-K, Soji Seta, Cham, Hisashi Kuramoto, Komuu, Mikky
 • Title Design: Shoei
 • Illustrations: MF
 • Instruction Card Design: Sakomizu, Y・Uchida
 • Object Design: Makoto Ishii, Akemi Kurihara, F, Mizupyon, Mizuho, Igarashi, Masaru Nishimura, Hideya Takada, Rin Boku, Tagirin, Masatsugu Sato, Daichi Hirano, Imamura, Hiroki Shibaki, Tomohiko Ohsumi, Yano, Akizuki Michiru, Izumi Noda, Hiroaki Minobe, Kimo Kimo, Ball Boy, A Iwasaki, Miwa Sakaguchi, Y Yamamoto, Kaeru, Hiro, Yoshihiko Akita
 • Effect Design: Sagata, Takep, R
 • Scroll Design: Sawatch, Takashi Fujiwara, Yuki Kyotani, Yoko Fukumoto, Yusuke Saiwai, Makoto Tanaka, Chika Iwai, Kenji Kushiro
 • Music Compose: Tetsuya Shibata, Mitsuhiko Takano
 • Sound Design: Satoshi Ise, Masayuki Endo
 • Voice Actor: Secret
 • Recording Engineer: Kazuya Takimoto
 • Voice Director: Erik (ESX) Suzuki
 • Network: Shin, Net Man, Ichiro Yunde, Mineyuki Noda, Hideaki Itsuno
 • Special Thanks: Takuya Shiraiwa, Miki Takano, Steve Lee, Ten Little Kobun, Bas (M・P), Daisuke Amemiya, H・Miyashita, Ozzy, Tomoya Maekawa
 • Producer: Yoshihiro Sudo
 • General Producer: Noritaka Funamizu
 • Executive Producer: Yoshiki Okamoto

All Capcom Staff
And You

Magazine articles

Main article: Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes/Magazine articles.

Promotional material

GamePro US 143.pdfGamePro US 143.pdf

Print advert in


GamePro (US) #143: "August 2000" (2000-xx-xx)
also published in:

 • GamePro (US) #145: "October 2000" (2000-xx-xx)[3]

DCM JP 20000331 2000-11.pdfDCM JP 20000331 2000-11.pdfDCM JP 20000331 2000-11.pdfDCM JP 20000331 2000-11.pdfDCM JP 20000331 2000-11.pdf

Print advert in


Dreamcast Magazine (JP) #63: "2000-11 (2000-03-31)" (2000-03-17)

Physical scans

NAOMI version

NAOMI, JP

Dreamcast version

Sega Retro Average 
Publication Score Source
60 №22, p69[4]
90 №102, p116-118[5]
100 №224, p106-107[2]
80 №12
87 №2000-12, p24Media:DCM_JP_20000407_2000-12.pdf[6]
87 №, p33Media:Dorimaga_20021011_JP.pdf[7]
85 №590, p35
90 2000-06-29
Sega Dreamcast
85
Based on
8 reviews

Dreamcast, US
MarvelvsCapcom2 DC US Box Back.jpgMarvelvsCapcom2 DC US Box Front.jpg
Cover
MvC2 DC US Disc.jpg
Disc
MarvelVSCapcom2DCUSInlay.jpg
Inlay
Dreamcast, EU
MarvelvsCapcom2 DC EU Box Back.jpgMarvelvsCapcom2 DC EU Box Front.jpg
Cover
MarvelvsCapcom2 DC EU Disc.jpg
Disc
Dreamcast, JP
MarvelvsCapcom2 DC JP Box Back.jpgNospine-small.pngMarvelvsCapcom2 DC JP Box Front.jpg
Cover
MarvelvsCapcom2 DC JP Spinecard.jpg
Spinecard
MarvelvsCapcom2 DC JP Disc.jpg
Disc

External links

 • Sega of Japan catalogue pages (Japanese): Dreamcast

References

 1. File:DCM_JP_20000526_2000-18.pdf, page 151
 2. 2.0 2.1 File:CVG UK 224.pdf, page 106
 3. File:GamePro US 145.pdf, page 72
 4. File:Arcade UK 22.pdf, page 69
 5. File:ConsolesPlus FR 102.pdf, page 116
 6. File:DCM_JP_20000407_2000-12.pdf, page 24
 7. File:Dorimaga_20021011_JP.pdf, page 33


Capcom vs. games for Sega systems
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes (1999) | Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000) | Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 (2000) | Capcom vs. SNK Millennium Fight 2000 Pro (2001) | Capcom vs. SNK 2 Millionaire Fighting 2001 (2001)