Actions

Rabbit

From Sega Retro


This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
n/a
Rabbit title.png
Rabbit
Publisher: Electronic Arts
Developer:
System(s): Sega Saturn
Sound driver: SCSP/CD-DA (27 tracks)
Genre: FightingNumber of players: 1-2
Release Date RRP Code
Sega Saturn
JP
¥5,800 T-10610GRabbit (羅媚斗) is an arcade versus fighting game that was ported to the Sega Saturn. It was released exclusively in Japan.

Production credits

Source: In-game creditsMedia:Rabbit_Saturn_JP_SSEnding.pdf[1]
 • Exective Producer: Yasuhiko Sameshima
 • Producer: Futoshi Tamura
 • Planner: Toyozumi Sakai, Susumu Nakamoto, Masataka Yanagi, Hiroki Nishigaki, Kohji Akagi
 • Programmer: Hitoshi Motoda, Toshinori Majima
 • Graphic Designer: Kiyoko Takeda, Kenji Matsui, Shinji Nohara, Makiko Yoshida, Yukiya Matsuura, Takafumi Honjho, Kuramoto, Matsumoto, Nasu
 • Sound Designer: Atsuyoshi Isemura, Fujita, Fujita
 • Voice Actor: Mayumi Yanagisawa, Mitsuaki Madono, Miyuki Ono, Eiji Sekiguchi, Mitsuaki Hoshino, Osamu Sonoe, Kohya Watanabe, Takako Hongan, Rokuroh Naya
 • Special Thanks To: Tadashi Akiyama, Masatoshi Terada, Nozomi Nakagawa, Katsuyuki Nishikawa, Ryota Kobayashi, Hiroki Yoshioka, Tetsuya Yano, Masaharu Watanabe, Yoshitsugu Kondoh, Kiyoshi Sano
 • Special Thanks To: Takashi Yamaguchi, Tomohiro Shibuya, Takeo Hirai, Seiichi Mitani
 • Special Thanks To: Matsuki, Tanaka, Miyamae, Uesaka, Mansai, Sugoh, Kirihara, Mibayashi, Okunaga, Ohsawa, Shimada
 • Special Thanks To: Matsumoto, Suzuki, Doi, Nakabayashi, Tsutsui, Maeda, Murakami, Higuchi, Bonny, Carol, Itoh
 • Special Thanks To: Kashihara, Imamura, Karashima, Yukizawa, Takemura, Maruyama, Mochimaru, Masashige
 • Exective Producer: Yasuhiko Sameshima


 • Adviser: Hitoshi Motoda, Toyozumi Sakai, Susumu Nakamoto, Toshinori Majima
 • Adviser: Tama, Tadashi Akiyama
 • Planner: Masataka Yanagi
 • Programmer: Kazumi Yamabe
 • Designer: Kiyoko Takeda, Kaori Nakamachi, Kouta Hosoda, Shinji Nohara, Makiko Yoshida, Kenji Matsui, Katsumi Kawagoe, Yukiya Matsuura, Suzuki, Okuda
 • Sound: Harumi Fujita
 • Sound: Atsuyoshi Isemura
 • Debugger: Osamu Matsuki Kouji Asuna
 • Opening Movie: Kazuo Ozaki
 • Opening Audio: Masanao Akahori
 • Art Design: Seiichi Mitani
 • Writing: Yoshitaka Kiyono
 • OA Leader: Takashi Iwama
 • Tester: Shu-Ji Tabata, Shinya Hirota, Masayuki Miura
 • Special thanks to: Kouji Yukita, Masanori Iijima, Takao Watanabe, Kumiko Nakayasu, Yoshihisa Tsuji, Tadashi Kojima, Miller E. Steven, Kyo-Ko Kondo, Masaya Imoto, Takashi Okano, Takeo Hirai, Naoko Okada, Hitomi Yamaguchi, And All E.A.V. Staff
 • Product Manager: Takahiro Nagai
 • Assistant Producer: Shin Tanaka
 • Associate Producer: Tomohiro Shibuya
 • Producer: Takashi Yamaguchi

Track list


1. [data track] ({{{time}}})


2. BGM0000 (01:14)


3. BGM0001 (01:22)


4. BGM0002 (01:14)


5. BGM0003 (01:22)


6. BGM0004 (01:14)


7. BGM0005 (01:14)


8. BGM0006 (01:14)


9. BGM0007 (01:14)


10. BGM0008 (01:14)


11. BGM0009 (01:35)


12. BGM000A (00:57)


13. BGM000B (00:10)


14. BGM000C (00:06)


15. BGM000D (00:13)


16. BGM000E (00:19)


17. BGM000F (00:17)


18. BGM0010 (01:11)


19. BGM0011 (01:59)


20. Ending01 (02:12)


21. Ending02 (01:02)


22. Ending03 (01:02)


23. Ending04 (01:02)


24. Ending05 (01:02)


25. Ending06 (01:02)


26. Ending07 (01:02)


27. Ending08 (01:02)


28. Staffroll (05:00)
Running time: 32:35

Magazine articles

Main article: Rabbit/Magazine articles.

Promotional material

Expression error: Unexpected < operator.
<div style="width:Expression error: Unexpected < operator.px; padding-left:2px; padding-top:9px; padding-right:2px;">Print advert in
Sega Saturn Magazine (JP) #56: "1997-20 (1997-06-20)" (1997-06-06)
</div>
Expression error: Unexpected < operator.
<div style="width:Expression error: Unexpected < operator.px; padding-left:2px; padding-top:9px; padding-right:2px;">Print advert in
Sega Saturn Magazine (JP) #59: "1997-23 (1997-07-11)" (1997-06-27)
also published in:
</div>

Physical scans

Sega Retro Average 
Publication Score Source
60 №446, p32
50 №1997-22, p175[4]
78 №, p11Media:SnGwSISDRZK Book JP.pdf[5]
Sega Saturn
63
Based on
3 reviews

Saturn, JP
Rabbit Saturn JP Box Back.jpgRabbit Saturn JP Box Front.jpg
Cover
Rabbit Saturn JP Spinecard.jpg
Spinecard
Rabbit Saturn JP Disc.jpg
Disc

References

 1. File:Rabbit_Saturn_JP_SSEnding.pdf
 2. File:SSM_JP_19970718_1997-24.pdf, page 180
 3. File:SSM_JP_19970808_1997-27.pdf, page 204
 4. File:SSM_JP_19970704_1997-22.pdf, page 177
 5. File:SnGwSISDRZK Book JP.pdf, page 13