Δεν Παίζεις, το ζεις

From Sega Retro

Advertising slogan used in Greece in Saturn adverts.

Translations

Also known as
Language Localised Name English Translation
Greek Δεν Παίζεις, το ζεις

Magazine articles

Main article: Δεν Παίζεις, το ζεις/Magazine articles.

Television advertisements

Print advertisements

References