Actions

Difference between revisions of "Blue Stinger"

From Sega Retro

Line 241: Line 241:
  
 
==References==
 
==References==
{{multicol|
 
 
<references/>
 
<references/>
|cols=3}}
 

Revision as of 11:38, 31 March 2018

n/a

BlueStinger title.png
Blue Stinger
System(s): Sega Dreamcast
Publisher: Activision, Sega (JP)
Developer:
Peripherals supported: Dreamcast VGA Box, Dreamcast Jump Pack
Genre: Adventure

Number of players: 1
Release Date RRP Code
Sega Dreamcast
JP
¥5,8005,800 HDR-0003
Sega Dreamcast
US
$49.9949.99[5] T-13001N
Sega Dreamcast
EU
T-13001D-58
Sega Dreamcast
AU
$99.9599.95[6]
Sega Dreamcast
BR
197116

This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.


Blue Stinger (ブルー スティンガー) is a Sega Dreamcast game developed by Climax Graphics. It was a launch title for the system in North America and Europe.

Production credits

 • Creature Design: Robert Short
 • Camerawork Supervisor: Pete Von Sholly
 • Original Story: Masaki Segawa, Shinya Nishigaki
 • Music Composer: Toshihiko Sahashi
 • Chief Cg Designer: Atsushi Yamamoto
 • Map Model Cg Designer: Eiji Ohkoshi, Ryuzo Kishi, Yuzuru Sakamoto, Akira Kurochi
 • Character Model CG Designer: Masayuki Hasegawa, Tadashi Hashimoto
 • 3D Animation Designer: Masayuki Hasegawa, Atsushi Yamamoto, Yuzuru Sakamoto, Tadashi Hashimoto, Satoru Washizu (System Sacom), Hiroaki Inaba (System Sacom)
 • Texture Designers: Masami Hashizume, Yuki Takazawa, Ryuzo Kishi, Yuzuru Sakamoto, Eiji Ohkoshi
 • Effect Designer: Tatsuru Shimizu, Masami Hashizume
 • 2D Animation Designer: Yuki Takazawa, Masami Hashizume
 • CG Item Model Designer: Akira Kurochi
 • Window Designer: Tatsuru Shimizu
 • Art Director: Ryosuke Murakami
 • Art Designer: Kazuaki Hashino
 • Game Map Design: Katsuya Ishii, Ayumu Kojima
 • Sound Designer: Yukinori Kikuchi (Electro Zoo)
 • Assistant Sound Designer: Yuji Ogawa
 • Usa Coordinator: Saki Hijiri
 • Mr.Robert'S Management: Barbara Slifka
 • Usa Line Producer: Kayoko Dietsche
 • Casting Director: Lani Minella Of, Pro-Motion Productions
 • Script Translation: Kayoko Dietsche
 • Dialogue Polish: John Stanhope, Jason Bretz
 • Usa Sound Engineer: Chuck Everts
 • Voice actors
  • Eliot G Ballade: Ryan Drummond
  • Dogs Bower: Deem Bristow
  • Janine King: Lani Minella
  • Sub Characters: Jon St. John, Machiko Toyoshima
 • Motion Capture Actor: Masashi Ogawa
 • Assistance of Toshihiko Sahashi: Toshikazu Kato, Tomonori Horii, Tomio Fukada
 • Conductor: Kouji Haishima
 • Composer'S Management: Kozo Araki (Face)
 • Orchestra Truck Director: Daisuke Honji
 • Recording Engineer: Takashi Sasaki
 • Musician Coordinator: Emari Mamiya
 • Assistant Engineer: Satoshi Mase, Maki Onodera, Ayako Kato
 • Mastering Engineer: Katsuaki Uno
 • nePhY: Saliy&Haluka
 • nePhY'S Management: Yasuhiro Koshi (B.F.P.)
 • nePhY SONG<STING ME>Composer: Rui Nagai
 • nePhY's Costume Design&Styling: Junko Narumi, Yae Takano
 • nePhY's Hair&Makeup: Satoyo Isobe (Prism ・ Prism), Miyako Shiratori (Prism ・ Prism)
 • Game Monitor: Shunpei Nitta, Terufumi Ochi
 • Segamuse Staff: Toshiro Kezuka, Makoto Ando, Takeshi Ajitsu, Kaoru Shiga, Syuichi Motoda, Shinjiro Hosoda, Shinkichi Kobayashi, Nozomu Yokouchi, Tukasa Itaya, Masanori Kadooka, Masato Kohno, Toru Yasuda, Hiroyuki Toyama, Yusuke Watanabe, Shunichirou Kawasaki, Eiki Okano, Shinya Sase, Koji Uemura, Masashi Komatsu, Atsushiuebuchi, Tomoaki Ishidao, Ryuichikoga, Manabu Hasegawa, Hidenobu Okano, Shinya Osaki, Hideo Akiyama, Kyouko Inamoto, Ritsukokomaki, Akira Nomoto, Katsushi Yasuda, Naoyuki Sato, Naoya Inada, Kenishi Furuto, Tomoyuki Masuo, Nobuyuki Tanaka, Makoto Unten, Masakazu Kiya, Nobuhiro Tanaka, Akihide Ichimura, Hiroki Kato, Satoshi Imai, Haruo Imatu, Shuichi Endo, Tomoakishimamoto, Keiichi Satoh, Koji Utida, Minoru Sakuragi, Tuichi Takeuchi, Teruyuki Aawaji, Takaharu Ishii, Masato Akagi, Kensukeueda, Mihoko Nakajima, Tetsuhiro Kawamoto, Katsutoshi Memezawa, Junichitatsuta, Toshiyuki Tanaka, Shinsuke Akimoto, Tetsuya Hirano, Yoshinori Emachi, Satoshi Shimokawa, Toshihiko Ariyoshi, Sachiko Hiragi, Saburo Ando, Yoshihito Endo, Hideakisasaki, Akihisa Iwata, Minako Futamata, Shingo Ueno, Masahiko Yagai, Takashi Kabasawa, Fumimasa Nawa, Yoko Murakami, Masahiro Katsumi, Mitsuru Sato, Minako Akiba, Chieko Ito, Shintaro Kojima, Junichi Simizu, Hirakiohmura, Takaaki Motoyama, Kazuo Nishimura, Tomoyuki Yamaguchi, Seiichimitsui, Koichi Kuriyama, Katsumitanaka, Takashi Akai, Tetsuyaonishi, Yasuko Suzuki, Masaru Igarashi, Chie Yashiki, Tsuruo Maruyama, Shoji Sakata, Tatsurofukuda, Fujiko Sato, Daisukeyokota, Mieko Murakami, Hitoshiyachita, Suzumi Matsumoto, Misae Tomioka, Kumiko Nishio, Ayako Watanabe, Yukari Inagawa, Hirohisa Yamanishi, Jun Kawakita, Kyoko Ikari, Yumi Tsunoda, Akira Kato, Yumi Fujihira, Koji Nozaki, Emi Osaki, Aki Horiuchi
 • Special Thanks: (Colombia Creative), Naoshi Koyama, Jun Masuda, (System Sacom), Akio Tatematsu, (Sega Enterprises), Sadahiko Hirose, Shuji Utsumi, Youji Ishii, Masanao Maeda, Naoki Aoki, Yoshiki Ohoka, Jin Shimazaki, Hirokazu Kojima, Shinichi Kawabata, Yuichiro Yokoyama, (GE), Daisaku Ikejiri, Yoshiki Komabayashi
 • Marketing: (Sega Enterprises), Hideki Okamura, Kunihisa Ueno, Seijiro Sannabe
 • Promotion: (Sega Enterprises), Masatoshi Kawaguchi, Kazuhiro Hanaya, Toshihide Onishi, Yasushi Nagumo
 • System Support: (Sega Enterprises), Shuichi Katagi, Kazuhiro Takase, Akihiro Etori, & SEGA TECHNICAL SUPPORT TEAM
 • Manual Designer: (Sega Enterprises), Kaoru Ichigozaki, Takashi Nishimura, Eiichi Ogawa
 • Main programmer: Kazuaki Yokozawa
 • Battle Programmer: Hideo Yamaguchi
 • Window Programmer: Ichiro Ide
 • Event Programmer: Yoshinori Tagawa, Kazuaki Yokozawa
 • 3D Map Tool Progammer: Yoshinori Tagawa
 • Sound Programmer: Ichiro Ide
 • VM&Movie Programmer: Hideo Yamaguchi
 • Production manager: Nobuyuki Simoda
 • Game Data Control: Eiji Ohkoshi, Hideo Yamaguchi
 • Game Scenario&Dialog: Sinya Nishigaki
 • Character Design: Masaki Segawa
 • Director: Ayumu Kojima
 • Assistant Director: Eiji Ohkoshi
 • Producer: Shinya Nishigaki
 • Co-Producer: (Sega Enterprises), Tomoaki Ogawa
 • Executive Producer: (Sega Enterprises), Shoichiro Irimajiri
Source: In-game credits (JP)

Magazine articles

Main article: Blue Stinger/Magazine articles.

Promotional material

ODCM US 01.pdfODCM US 01.pdf

PDF
Print advert in Official Dreamcast Magazine (US) #1: "September 1999" (1999-08-24)

DCUK 02.pdfDCUK 02.pdf

PDF
Print advert in DC-UK (UK) #2: "October 1999" (1999-09-29)

DLMO FR 02.pdf

PDF
Print advert in Dreamcast: Le Magazine Officiel (FR) #2: "Décembre 1999/Janvier 2000" (1999-12-xx)

DDOM DE 01.pdf

PDF
Print advert in Dreamcast: Das Offizielle Magazin (DE) #1: "Oktober 1999" (1999-10-14)
also published in:
 • MAN!AC (DE) #1999-11: "11/99" (1999-10-06)[7]

Artwork

Physical scans

Sega Retro Average 
Publication Score Source
60 №8, p116[8]
40 №12, p82[9]
92 №88, p82/83/84/85 №93, p86/87
30 №2, p28-30[10]
80 №2, p56-59[11]
77 №1999-11ex, p21[12]
83 №, p34[13]
65 №2, p72[14]
50 №71, p72/73[15]
70 №537, p31
71 №82, p84/85
72 №1999-11, p84[16]
80
70 №0, p82/83/84/85
69 №101, p122[17]
90 №1, p37[4]
Sega Dreamcast
69
Based on
16 reviews

Dreamcast, US
BlueStinger DC US Box Back.jpgBlueStinger DC US Box Front.jpg
Cover
BlueStinger DC US Disc.jpg
Disc
Bluestinger dc us manual.pdf
Manual
Bluestinger dc us inlay.jpg
Inlay
Dreamcast, EU
Bluestinger dc eu backcover.jpgBlueStinger DC EU Box Front.jpg
Cover
Bluestinger dc eu disc.jpg
Disc
Dreamcast, JP
BlueStinger DC JP Box Back.jpgBlueStinger DC JP Box Front.jpg
Cover
BlueStinger DC JP Disc.jpg
Disc
Dreamcast, FR

Dreamcast, DE
Bluestinger dc de backcover.jpgBluestinger dc de frontcover.jpg
Cover
Bluestinger dc de disc.jpg
Disc
Dreamcast, BR
Bluestinger dc br backcover.jpgBluestinger dc br frontcover.jpg
Cover
BlueStinger DC US Disc.jpg
Disc
BlueStingerDCBRManual.pdf
Manual
BlueStingerDCBRInlay.jpg
Inlay
BlueStingerDCBRAdd.jpg
Contrato De Licenca

External links

 • Sega of Japan catalogue pages (Japanese): Dreamcast

References