Difference between revisions of "Blue Stinger"

From Sega Retro

m (Text replacement - "\| (.*)_source={{num\|([0-9]+)\|page=([0-9]+)\|pdf=(.*)\.pdf}}" to "| $1_source={{magref|$1|$2|$3}}")
m (Text replacement - "\| (.*)_source_1={{num\|([0-9]+)\|page=([0-9]+)\|pdf=(.*)\.pdf}}" to "| $1_source_1={{magref|$1|$2|$3}}")
Line 151: Line 151:
 
| arcade_source={{magref|arcade|8|116}}
 
| arcade_source={{magref|arcade|8|116}}
 
| arcade_1=40
 
| arcade_1=40
| arcade_source_1={{num|12|page=82|pdf=Arcade UK 12.pdf}}
+
| arcade_source_1={{magref|arcade|12|82}}
 
| consolesplus=92
 
| consolesplus=92
 
| consolesplus_source={{num|88|page=82/83/84/85}} {{num|93|page=86/87}}
 
| consolesplus_source={{num|88|page=82/83/84/85}} {{num|93|page=86/87}}

Revision as of 16:10, 30 May 2019

n/a

BlueStinger title.png
Blue Stinger
System(s): Sega Dreamcast
Publisher: Activision, Sega (JP)
Developer:
Peripherals supported: Jump Pack, Visual Memory Unit, Dreamcast VGA Box
Genre: Adventure

Number of players: 1
Official in-game languages:
 • 日本語
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Release Date RRP Code
  Sega Dreamcast
  JP
  ¥5,8005,800 HDR-0003
  Sega Dreamcast
  US
  $49.9949.99[5] T-13001N
  Sega Dreamcast
  EU
  T-13001D-58
  Sega Dreamcast
  AU
  $99.9599.95[6]
  Sega Dreamcast
  BR
  197116

  This short article is in need of work. You can help Sega Retro by adding to it.


  Blue Stinger (ブルー スティンガー) is a Sega Dreamcast game developed by Climax Graphics. It was a launch title for the system in North America and Europe.

  Production credits

  • Creature Design: Robert Short
  • Camerawork Supervisor: Pete Von Sholly
  • Original Story: Masaki Segawa, Shinya Nishigaki
  • Music Composer: Toshihiko Sahashi
  • Chief CG Designer: Atsushi Yamamoto
  • Map Model CG Designer: Eiji Ohkoshi, Ryuzo Kishi, Yuzuru Sakamoto, Akira Kurochi
  • Character Model CG Designer: Masayuki Hasegawa, Tadashi Hashimoto
  • 3D Animation Designer: Masayuki Hasegawa, Atsushi Yamamoto, Yuzuru Sakamoto, Tadashi Hashimoto, Satoru Washizu (System Sacom), Hiroaki Inaba (System Sacom)
  • Texture Designers: Masami Hashizume, Yuki Takazawa, Ryuzo Kishi, Yuzuru Sakamoto, Eiji Ohkoshi
  • Effect Designer: Tatsuru Shimizu, Masami Hashizume
  • 2D Animation Designer: Yuki Takazawa, Masami Hashizume
  • CG Item Model Designer: Akira Kurochi
  • Window Designer: Tatsuru Shimizu
  • Art Director: Ryosuke Murakami
  • Art Designer: Kazuaki Hashino
  • Game Map Design: Katsuya Ishii, Ayumu Kojima
  • Sound Designer: Yukinori Kikuchi (Electro Zoo)
  • Assistant Sound Designer: Yuji Ogawa
  • Usa Coordinator: Saki Hijiri
  • Mr.Robert'S Management: Barbara Slifka
  • Usa Line Producer: Kayoko Dietsche
  • Casting Director: Lani Minella Of, Pro-Motion Productions
  • Script Translation: Kayoko Dietsche
  • Dialogue Polish: John Stanhope, Jason Bretz
  • Usa Sound Engineer: Chuck Everts
  • Voice actors
   • Eliot G Ballade: Ryan Drummond
   • Dogs Bower: Deem Bristow
   • Janine King: Lani Minella
   • Sub Characters: Jon St. John, Machiko Toyoshima
  • Motion Capture Actor: Masashi Ogawa
  • Assistance of Toshihiko Sahashi: Toshikazu Kato, Tomonori Horii, Tomio Fukada
  • Conductor: Kouji Haishima
  • Composer'S Management: Kozo Araki (Face)
  • Orchestra Truck Director: Daisuke Honji
  • Recording Engineer: Takashi Sasaki
  • Musician Coordinator: Emari Mamiya
  • Assistant Engineer: Satoshi Mase, Maki Onodera, Ayako Kato
  • Mastering Engineer: Katsuaki Uno
  • nePhY: Saliy&Haluka
  • nePhY'S Management: Yasuhiro Koshi (B.F.P.)
  • nePhY SONG<STING ME>Composer: Rui Nagai
  • nePhY's Costume Design&Styling: Junko Narumi, Yae Takano
  • nePhY's Hair&Makeup: Satoyo Isobe (Prism ・ Prism), Miyako Shiratori (Prism ・ Prism)
  • Game Monitor: Shunpei Nitta, Terufumi Ochi
  • Segamuse Staff: Toshiro Kezuka, Makoto Ando, Takeshi Ajitsu, Kaoru Shiga, Syuichi Motoda, Shinjiro Hosoda, Shinkichi Kobayashi, Nozomu Yokouchi, Tukasa Itaya, Masanori Kadooka, Masato Kohno, Toru Yasuda, Hiroyuki Toyama, Yusuke Watanabe, Shunichirou Kawasaki, Eiki Okano, Shinya Sase, Koji Uemura, Masashi Komatsu, Atsushiuebuchi, Tomoaki Ishidao, Ryuichikoga, Manabu Hasegawa, Hidenobu Okano, Shinya Osaki, Hideo Akiyama, Kyouko Inamoto, Ritsukokomaki, Akira Nomoto, Katsushi Yasuda, Naoyuki Sato, Naoya Inada, Kenishi Furuto, Tomoyuki Masuo, Nobuyuki Tanaka, Makoto Unten, Masakazu Kiya, Nobuhiro Tanaka, Akihide Ichimura, Hiroki Kato, Satoshi Imai, Haruo Imatu, Shuichi Endo, Tomoakishimamoto, Keiichi Satoh, Koji Utida, Minoru Sakuragi, Tuichi Takeuchi, Teruyuki Aawaji, Takaharu Ishii, Masato Akagi, Kensukeueda, Mihoko Nakajima, Tetsuhiro Kawamoto, Katsutoshi Memezawa, Junichitatsuta, Toshiyuki Tanaka, Shinsuke Akimoto, Tetsuya Hirano, Yoshinori Emachi, Satoshi Shimokawa, Toshihiko Ariyoshi, Sachiko Hiragi, Saburo Ando, Yoshihito Endo, Hideakisasaki, Akihisa Iwata, Minako Futamata, Shingo Ueno, Masahiko Yagai, Takashi Kabasawa, Fumimasa Nawa, Yoko Murakami, Masahiro Katsumi, Mitsuru Sato, Minako Akiba, Chieko Ito, Shintaro Kojima, Junichi Simizu, Hirakiohmura, Takaaki Motoyama, Kazuo Nishimura, Tomoyuki Yamaguchi, Seiichimitsui, Koichi Kuriyama, Katsumitanaka, Takashi Akai, Tetsuyaonishi, Yasuko Suzuki, Masaru Igarashi, Chie Yashiki, Tsuruo Maruyama, Shoji Sakata, Tatsurofukuda, Fujiko Sato, Daisukeyokota, Mieko Murakami, Hitoshiyachita, Suzumi Matsumoto, Misae Tomioka, Kumiko Nishio, Ayako Watanabe, Yukari Inagawa, Hirohisa Yamanishi, Jun Kawakita, Kyoko Ikari, Yumi Tsunoda, Akira Kato, Yumi Fujihira, Koji Nozaki, Emi Osaki, Aki Horiuchi
  • Special Thanks: (Colombia Creative) Naoshi Koyama, Jun Masuda, (System Sacom) Akio Tatematsu, (Sega Enterprises) Sadahiko Hirose, Shuji Utsumi, Youji Ishii, Masanao Maeda, Naoki Aoki, Yoshiki Ohoka, Jin Shimazaki, Hirokazu Kojima, Shinichi Kawabata, Yuichiro Yokoyama, (GE), Daisaku Ikejiri, Yoshiki Komabayashi
  • Marketing: (Sega Enterprises), Hideki Okamura, Kunihisa Ueno, Seijiro Sannabe
  • Promotion: (Sega Enterprises), Masatoshi Kawaguchi, Kazuhiro Hanaya, Toshihide Onishi, Yasushi Nagumo
  • System Support: (Sega Enterprises), Shuichi Katagi, Kazuhiro Takase, Akihiro Etori, & SEGA TECHNICAL SUPPORT TEAM
  • Manual Designer: (Sega Enterprises), Kaoru Ichigozaki, Takashi Nishimura, Eiichi Ogawa
  • Main programmer: Kazuaki Yokozawa
  • Battle Programmer: Hideo Yamaguchi
  • Window Programmer: Ichiro Ide
  • Event Programmer: Yoshinori Tagawa, Kazuaki Yokozawa
  • 3D Map Tool Progammer: Yoshinori Tagawa
  • Sound Programmer: Ichiro Ide
  • VM&Movie Programmer: Hideo Yamaguchi
  • Production manager: Nobuyuki Simoda
  • Game Data Control: Eiji Ohkoshi, Hideo Yamaguchi
  • Game Scenario&Dialog: Sinya Nishigaki
  • Character Design: Masaki Segawa
  • Director: Ayumu Kojima
  • Assistant Director: Eiji Ohkoshi
  • Producer: Shinya Nishigaki
  • Co-Producer: (Sega Enterprises), Tomoaki Ogawa
  • Executive Producer: (Sega Enterprises), Shoichiro Irimajiri
  Source:
  In-game credits (JP)

  Magazine articles

  Main article: Blue Stinger/Magazine articles.

  Promotional material

  BlueStinger DC BR PrintAdvert.jpg
  BR print advert
  Logo-pdf.svg
  Print advert in Official Dreamcast Magazine (US) #1: "September 1999" (1999-08-24)
  Logo-pdf.svg
  Print advert in DC-UK (UK) #2: "October 1999" (1999-09-29)
  Logo-pdf.svg
  Print advert in Dreamcast: Le Magazine Officiel (FR) #2: "Décembre 1999/Janvier 2000" (1999-12-xx)
  Logo-pdf.svg
  Print advert in Dreamcast: Das Offizielle Magazin (DE) #1: "Oktober 1999" (1999-10-14)
  also published in:
  • MAN!AC (DE) #1999-11: "11/99" (1999-10-06)[7]

  Artwork

  Physical scans

  Sega Retro Average 
  Publication Score Source
  60 [8]
  40 [9]
  92 №88, p82/83/84/85 №93, p86/87
  30 №2, p28-30[10]
  80 №2, p56-59[11]
  77 №1999-11ex, p21[12]
  83 №, p34[13]
  65 №2, p72[14]
  50 №71, p72/73[15]
  70 №537, p31
  71 №82, p84/85
  72 №1999-11, p84[16]
  80
  70 №0, p82/83/84/85
  69 №101, p122[17]
  90 [4]
  Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
  69
  Based on
  16 reviews
  Dreamcast, US
  BlueStinger DC US Box Back.jpgBlueStinger DC US Box Front.jpg
  Cover
  BlueStinger DC US Disc.jpg
  Disc
  Bluestinger dc us manual.pdf
  Manual
  Bluestinger dc us inlay.jpg
  Inlay
  Dreamcast, EU
  Bluestinger dc eu backcover.jpgBlueStinger DC EU Box Front.jpg
  Cover
  Bluestinger dc eu disc.jpg
  Disc
  Dreamcast, JP
  BlueStinger DC JP Box Back.jpgBlueStinger DC JP Box Front.jpg
  Cover
  BlueStinger DC JP Disc.jpg
  Disc
  Dreamcast, FR

  Dreamcast, DE
  Bluestinger dc de backcover.jpgBluestinger dc de frontcover.jpg
  Cover
  Bluestinger dc de disc.jpg
  Disc
  Dreamcast, BR
  Bluestinger dc br backcover.jpgBluestinger dc br frontcover.jpg
  Cover
  BlueStinger DC US Disc.jpg
  Disc
  BlueStingerDCBRManual.pdf
  Manual
  BlueStingerDCBRInlay.jpg
  Inlay
  BlueStingerDCBRAdd.jpg
  Contrato De Licenca

  External links

  • Sega of Japan catalogue pages (Japanese): Dreamcast

  References