Actions

Tadashi Takezaki

From Sega Retro

Takezaki.jpg

Tadashi Takezaki is a Sega executive with a background in marketing. He moved to TMS Entertainment in April 2015.

Production history

External Links