Page values for "Sakura Taisen 4: Koi Seyo, Otome/Reception"

"filerefs" values

nameSakura Taisen 4: Koi Seyo, Otome/Reception
fileDorimaga JP 20021011 2002-18.pdf
filepage32
nameSakura Taisen 4: Koi Seyo, Otome/Reception
fileMAN!AC DE 2002-06.pdf
filepage36
nameSakura Taisen 4: Koi Seyo, Otome/Reception
file
filepage1