Cross Tantei Monogatari: Motsureta Nanatsu no Labyrinth

From Sega Retro