Mortal Kombat 5/Magazine articles

From Sega Retro

Back to: Mortal Kombat 5.
More...More...More...More...More...More...
File Date Source Title and comments
1999-09-21 Velikiy Drakon (RU), ""
2000-07-11 Sega 12000. Kody, paroli, sekrety (RU), ""
Logo-pdf.svg 2000-12-07 Igry Sega Luchshiye iz luchshikh. Vypusk 1 (RU), ""
Review
Version Rating Awards Calculated score
RatingStar Full.svgRatingStar Full.svgRatingStar Full.svgRatingStar Full.svgRatingStar Full.svgRatingStar Full.svgRatingStar Full.svgRatingStar Full.svgRatingStar Empty.svgRatingStar Empty.svg
80
[Info]
2001-xx-xx 1700 igr dlya Sega (RU), ""
Reprints/translations:
Review
Version Rating Awards Calculated score
50%
50
[Info]
2002-10-13 Cool Gamer (RU), "9"
Review
Version Rating Awards Calculated score
6/10
60
[Info]
Logo-pdf.svg 2003-03-11 Sega Opisaniy i sekretov (RU), "14000 Opisaniy i sekretov"
Review
Version Rating Awards Calculated score
78%
78
[Info]


Mortal Kombat 5

MK5 title.png

Main page | Magazine articles | Reception | Region coding


No results

  1. Entsiklopediya igr Sega. 100000 sekrety, kody, paroli, "" (RU; 2003-xx-xx), page 146