SakuraTaisenStageShows

From Sega Retro

Sakura Taisen stage shows
Ai Yueni (1997) | Tsubasa (1998) | Beni Tokage (1999) | Arabia no Bara (2000) | Shinshun Kayou Show 2001 (2001) | Kaijin Bessou (2001) | Harukoi Shisumireyume Nowakare (2002) | Shinpen Hakkenden (2002) | Hatsu Warai Shichi Fukujin (2003) | Shin Takarajima (2003) | Utae! Hanagumi! (2004) | Shin Saiyuki (2004) | Warae! Hanagumi! (2005) | Shin Aoi Tori (2005) | Tonderu! Hanagumi! (2006) | Shin Ai Yueni (2006)
Albums
Teikoku Kagekidan Hanagumi Natsu Kouen: Ai Yueni (1997) | Kayou Show Jikkyou Rokuonban (1997) | Teikoku Kagekidan Hanagumi Aki Kouen: Ai ha Daiya (1997) | Teikoku Kagekidan Hanagumi Fuyu Kouen: Tsubasa (1997) | Teikoku Kagekidan Hanagumi Haru Kouen: Cinderella (1997) | Kayou Show "Tsubasa" Live CD (1998) | Sakura Taisen Hanagumi Christmas Kiseki no Kane Live Album (1999) | Kayou Show "Beni Tokage" Sound Album (1999) | Sakura Taisen Kayou Show 5 Syuunenn Kinen Kouen: Kaijin Bessou (2001) | Teikoku Kagekidan Hanagumi Super Kayou Show "Shinhen Hakkenden" (2002) | Sakura Taisen Shinshun Kayou Show: Kanzaki Sumire Intai Kinen Kouen: Haru Koishi Sumire Yume no Wakare (2002) | Sakura Taisen Super Kayou Zenshuu Shinpen Hakkenden (2002) | Teikoku Kagekidan Hanagumi 2003-Shinshun Kayou Show "Hatsu Warai Shichifukujin" (2003) | Sakura Taisen Super Kayou Show "Shin Takarajima" (2003) | Sakura Taisen Super Kayou Zenshuu II "Shin Takarajima" (2003) | Teikoku Kagekidan Hanagumi 2004-Shinshun Kayou Show Utae ♪ Hanagumi: Hanagumi Funtou Kouen (2004) | Teikoku Kagekidan Hanagumi Super Kayou Show "Shinsaiyuuki" Zenkyokushuu (2004) | Sakura Taisen Super Kayou Show "Shinsaiyuuki" (2004) | Teikoku Kagekidan Hanagumi 2005-Shinshun Kayou Show "Warae! Hanagumi" (2005) | Teikoku Kagekidan Hanagumi Super Kayou Show "Shin: Aoi Tori" Zenkyokushuu (2005) | Sakura Taisen Super Kayou Show "Shin: Aoi Tori" (2005) | Sakura Taisen Revue in Little Lip Theater: Utau ♪-dai New York ♪ (2006) | Teikoku Kagekidan Hanagumi 2006-Shinshun Kayou Show "Ton Deru Hanagumi♪" (2006) | Sakura Taisen Kayou Show Memorial Songs (2006) | Sakura Taisen: Kayou Show Final Kouen "Shin: Ai Yueni" (2006) | Sakura Saita/Shin Ai Yueni (2006) | Sakura Taisen: New York Revue Show: Utau ♪ Dai New York ♪ 2 (2007) | Sakura Taisen: Budoukan Live: Teito - Paris - New York (2007) | Sakura Taisen Revue in Little Lip Theater II (2007) | Sakura Taisen Revue in Little Lip Theater III (2008) | Sakura Taisen: New York Revue Show: Utau ♪ Dai New York ♪ 3 Last Show (2008) | Sakura Taisen Paris Hanagumi Live 2009: Moeagare Jiyuu no Tsubasa Live CD (2010) | Sakura Taisen Teito Hanagumi Live 2010 Live CD (2010) | Sakura Taisen Paris Hanagumi & New York Hoshigumi Live 2010: Karenna Hanabana Kirameku Shinshin Live CD (2011) | Sakura Taisen New York Hoshigumi Live 2011: Hoshiwotsugumono Live CD (2011) | Sakura Taisen Revue in Little Lip Theater IV (2011) | Sakura Taisen Budoukan Live 2: Teito - Paris - New York (2012) | Sakura Taisen New York Hoshigumi Live 2012: Dareka o Wasurenai Sekai de (2012) | Sakura Taisen Revue in Little Lip Theater V (2013) | Sakura Taisen Paris Hanagumi Live 2012: Revue Mon Paris (2013) | Sakura Taisen Revue in Chattes Noires (2013) | Sakura Taisen New York Hoshigumi Show 2013: Wild West Kibou Live CD (2013) | Sakura Taisen Revue in Little Lip Theater VI (2014) | Sakura Taisen Paris Hanagumi Show 2014: Keserasera Paris Live CD (2014)
Books
Sakura Taisen Super Kayou Show "Shin Takarajima" Daihon Shiryoushuu (2003) | Sakura Taisen Kayou Show Zenshi 1997-2002 (2004) | Sakura Taisen Super Kayou Show Zenshi 2002-2006 (2006)
Film
Sakura Taisen Kayou Show Teikoku Kagekidan Hanagumi Tokubetsu Kouen "Ai Yueni" (199x) | Sakura Taisen Kayou Show Teikoku Kagekidan: Dai 2-kai Hanagumi Tokubetsu Kouen "Tsubasa" (199x) | Kiseki no Kane Live (199x) | Sakura Taisen Kayou Show Teikoku Kagekidan: Dai 3-kai Hanagumi Tokubetsu Kouen "Beni Tokage" (xxxx) | Sakura Taisen Kayou Show Goshuu - Kinen Kouen: Kaijinbetsusou DVD Special Box (2001) | Sakura Taisen Furitsuke DVD: Gekitei (Geki! Teikoku Kagekidan) - Gekiteiondo (2002) | Sakura Taisen Shinshun Kayou Show Kanzaki Sumire Intai Kinen Kouen: Haru Koi Murasaki Hana Yume Aekibetsu DVD Premium Box (2002) | Sakura Taisen Kayou Show Goshuu - Kinen Kouen: Kaijinbetsusou Tokubetsu Kikakuban (2002) | Sakura Taisen Teikoku Kagekidan: Hanagumi Super Kayou Show: Shinpen Hakkenden DVD Box (2002) | Sakura Taisen 2003-Shinshun Kayou Show: Hatsu Warai Shichifukujin DVD Box (2003) | Sakura Taisen Super Kayou Show: Shin Takarajima DVD Box (2004) | Sakura Taisen 2004-Shinshun Kayou Show: DVD Box (2004) | Sakura Taisen Super Kayou Show: Shin Saiyuuki DVD Box (2005) | Sakura Taisen 2005-Shinshun Kayou Show: Warae! Hanagumi DVD Box (2005) | Sakura Taisen Teikoku Kagekidan: Hanagumi Dai 4-kai Super Kayou Show: Shin Aoi Tori DVD Box (2005) | Sakura Taisen 2006-Shinshun Kayou Show: Ton Deru Hanagumi ♪ DVD Box (2006) | Sakura Taisen: New York Revue Show: Utau ♪ Dai New York ♪ DVD (2006) | Sakura Taisen: Kayou Show Final Kouen: Shin ai Yueni DVD Box (2006) | Sakura Taisen Budoukan Live: Teito Paris New York (2007) | Sakura Taisen: New York Revue Show: Utau ♪ Dai New York ♪ 2 DVD (2007) | Sakura Taisen: New York Revue Show: Utau ♪ Dai New York ♪ 3 DVD (2008) | Tanaka Kouhei Sakka Seikatsu 30-shuu - Kinen Concert: Special DVD Sakurana Yoru (2010) | Sakura Taisen Paris Hanagumi Live 2009: Moeagare Jiyuu no Tsubasa DVD (2010) | Sakura Taisen: Teito Hanagumi Live 2010 DVD (2010) | Sakura Taisen Paris Hanagumi & New York Hoshigumi Live 2010 DVD (2011) | Yokoyama Chisa no Sakura Taisen Teito Hanagumi Zenkyoku Live (2011) | Sakura Taisen New York Hoshigumi Live 2011: Hoshiwotsugumono DVD (2011) | Sakura Taisen Budoukan Live 2: Teito Paris New York (2012) | Sakura Taisen New York Hoshigumi Live 2012: Dareka o Wasurenai Sekai de DVD (2012) | Sakura Taisen Paris Hanagumi Live 2012: Revue Mon Paris DVD (2013) | Yokoyama Chisa no Sakura Taisen Hatsu: Yagai Night Live "Hajimari no Ueno de…" DVD (2013) | Sakura Taisen New York Hoshigumi Show 2013: Wild-West-Kibou (2013) | Sakura Taisen Paris Hanagumi Show 2014: Keserasera-Paris (2014)