Actions

Primeval Hunt

From Sega Retro

n/a
PrimevalHunt title.png
Primeval Hunt
Publisher: Sega
Developer:
System(s): Sega Lindbergh
Genre: Shoot-'em-Up


Number of players: 1-2
Release Date RRP Code
Arcade (Lindbergh)
US
$? ?
Arcade (Lindbergh)
UK
£? ?

This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.

Primeval Hunt is a light gun game released for Sega Lindbergh arcade hardware in 2008.

Production credits

Sega Amusements U.S.A., Inc. Staff
 • Coordinator: Tad Nagamatsu, Jay Kuan
 • Production: Kiyotsugu Nishimura, Tomohiro Saito, Yoshikazu Wakasugi
Dimps Corporation Staff
 • Product Manager: Kazuhito Kohno, Seigo Ito
 • Direction Coordinator: Hideaki Hamachi, Akane Udatsu
 • Program Coordinator: Masahiro Taguchi, Kanta Kawasaki
 • Graphic Coordinator: Tomonari Sakai, Kunihiko Wadamoto
 • Sound Designer: Makoto Tomozawa, Atsushi Mori (Designwave co., ltd.)
 • Voice Actor: Gary Tegler
 • Special Thanks: Hironobu Inagaki, Koji Nakashima (Digital Hearts Co., Ltd.), Yuji Shiraishi (Digital Hearts Co., Ltd.), Tsuguo Nagahata (Digital Hearts Co., Ltd.)
Xeen, Inc. Staff
 • Game Designer: Junki Kamishima, Sayaka Yamato, Tetsuya Shimada
 • Script Designer: Junki Kamishima, Toshihiro Nakagawa, Seji Ohshima, Yoshihito Okuno
 • Programmer: Kaoru Mizoguchi, Hiroki Horiguchi, Mitsutaka Fukuhara, Atsushi Nakano, Toru Inoue
 • 3D Character Artist: Kazuki Kawamura, Megumi Yamashita, Yusuke Maeda, Natsuhiko Tanaka, Misako Shinohara, Tsuneo Suenaga, Satoru Furutanti
 • 3D Character Animator: Kazuki Kawamura, Yusuke Maeda, Tetsuya Ikeda, Yumiko Ishino, Tetsuya Tateishi, Yuki Maruyama, Kenji Kobayashi
 • 3D Background Artist: Hidehiko Motono, Shintaro Washimoto, Kentaro Yamamoto, Yohei Yamada, Fumi Kawashima
 • 2D User Interface Artist: Kazuhito Usui, Sho Kazamori, Toshihiro Maeda, Noboyuki Kuruma, Syoji Kaiami
 • FX Artist: Naoki Kakashiba
 • © SEGA


Hiroshi TsujinoKunio SasayamaHideki Minemoto, Toru Takada, Anna TorikaiKeiji SugawaraShinichiro Ibaraki, Tatsuya KakamuraNorifumi Kawakatsu, Ryosuke Namiki, Daisuke MurashimaMasashi ItoYusuke KiriyamaTad Nagamatsu, Jay KuanKiyotsugu Nishimura, Tomohiro Saito, Yoshikazu WakasugiKazuhito Kohno, Seigo ItoHideaki Hamachi, Akane UdatsuMasahiro Taguchi, Kanta KawasakiTomonari Sakai, Kunihiko WadamotoMakoto Tomozawa, Atsushi Mori (Designwave co., ltd.)Gary TeglerHironobu Inagaki, Koji Nakashima (Digital Hearts Co., Ltd.), Yuji Shiraishi (Digital Hearts Co., Ltd.), Tsuguo Nagahata (Digital Hearts Co., Ltd.)Junki Kamishima, Sayaka Yamato, Tetsuya ShimadaJunki Kamishima, Toshihiro Nakagawa, Seji Ohshima, Yoshihito OkunoKaoru Mizoguchi, Hiroki Horiguchi, Mitsutaka Fukuhara, Atsushi Nakano, Toru InoueKazuki Kawamura, Megumi Yamashita, Yusuke Maeda, Natsuhiko Tanaka, Misako Shinohara, Tsuneo Suenaga, Satoru FurutantiKazuki Kawamura, Yusuke Maeda, Tetsuya Ikeda, Yumiko Ishino, Tetsuya Tateishi, Yuki Maruyama, Kenji KobayashiHidehiko Motono, Shintaro Washimoto, Kentaro Yamamoto, Yohei Yamada, Fumi KawashimaKazuhito Usui, Sho Kazamori, Toshihiro Maeda, Noboyuki Kuruma, Syoji KaiamiNaoki Kakashiba

}}

Gallery

Digital manuals

Physical scans

References