Actions

Rabbit

From Sega Retro


This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
n/a
Rabbit title.png
Rabbit
Publisher: Electronic Arts
Developer:
System(s): Sega Saturn
Sound driver: SCSP/CD-DA (27 tracks)
Genre: FightingNumber of players: 1-2
Release Date RRP Code
Sega Saturn
JP
¥5,800 T-10610GRabbit (羅媚斗) is an arcade versus fighting game that was ported to the Sega Saturn. It was released exclusively in Japan.

Production credits

 • Exective Producer: Yasuhiko Sameshima
 • Producer: Futoshi Tamura
 • Planner: Toyozumi Sakai, Susumu Nakamoto, Masataka Yanagi, Hiroki Nishigaki, Kohji Akagi
 • Programmer: Hitoshi Motoda, Toshinori Majima
 • Graphic Designer: Kiyoko Takeda, Kenji Matsui, Shinji Nohara, Makiko Yoshida, Yukiya Matsuura, Takafumi Honjho, Kuramoto, Matsumoto, Nasu
 • Sound Designer: Atsuyoshi Isemura, Fujita, Fujita
 • Voice Actor: Mayumi Yanagisawa, Mitsuaki Madono, Miyuki Ono, Eiji Sekiguchi, Mitsuaki Hoshino, Osamu Sonoe, Kohya Watanabe, Takako Hongan, Rokuroh Naya
 • Special Thanks To: Tadashi Akiyama, Masatoshi Terada, Nozomi Nakagawa, Katsuyuki Nishikawa, Ryota Kobayashi, Hiroki Yoshioka, Tetsuya Yano, Masaharu Watanabe, Yoshitsugu Kondoh, Kiyoshi Sano
 • Special Thanks To: Takashi Yamaguchi, Tomohiro Shibuya, Takeo Hirai, Seiichi Mitani
 • Special Thanks To: Matsuki, Tanaka, Miyamae, Uesaka, Mansai, Sugoh, Kirihara, Mibayashi, Okunaga, Ohsawa, Shimada
 • Special Thanks To: Matsumoto, Suzuki, Doi, Nakabayashi, Tsutsui, Maeda, Murakami, Higuchi, Bonny, Carol, Itoh
 • Special Thanks To: Kashihara, Imamura, Karashima, Yukizawa, Takemura, Maruyama, Mochimaru, Masashige
 • Exective Producer: Yasuhiko Sameshima


 • Adviser: Hitoshi Motoda, Toyozumi Sakai, Susumu Nakamoto, Toshinori Majima
 • Adviser: Tama, Tadashi Akiyama
 • Planner: Masataka Yanagi
 • Programmer: Kazumi Yamabe
 • Designer: Kiyoko Takeda, Kaori Nakamachi, Kouta Hosoda, Shinji Nohara, Makiko Yoshida, Kenji Matsui, Katsumi Kawagoe, Yukiya Matsuura, Suzuki, Okuda
 • Sound: Harumi Fujita
 • Sound: Atsuyoshi Isemura
 • Debugger: Osamu Matsuki Kouji Asuna
 • Opening Movie: Kazuo Ozaki
 • Opening Audio: Masanao Akahori
 • Art Design: Seiichi Mitani
 • Writing: Yoshitaka Kiyono
 • OA Leader: Takashi Iwama
 • Tester: Shu-Ji Tabata, Shinya Hirota, Masayuki Miura
 • Special thanks to: Kouji Yukita, Masanori Iijima, Takao Watanabe, Kumiko Nakayasu, Yoshihisa Tsuji, Tadashi Kojima, Miller E. Steven, Kyo-Ko Kondo, Masaya Imoto, Takashi Okano, Takeo Hirai, Naoko Okada, Hitomi Yamaguchi, And All E.A.V. Staff
 • Product Manager: Takahiro Nagai
 • Assistant Producer: Shin Tanaka
 • Associate Producer: Tomohiro Shibuya
 • Producer: Takashi Yamaguchi
Source: In-game creditsMedia:Rabbit_Saturn_JP_SSEnding.pdf[1]


Yasuhiko SameshimaFutoshi TamuraToyozumi Sakai, Susumu Nakamoto, Masataka Yanagi, Hiroki Nishigaki, Kohji AkagiHitoshi Motoda, Toshinori MajimaKiyoko Takeda, Kenji Matsui, Shinji Nohara, Makiko Yoshida, Yukiya Matsuura, Takafumi Honjho, Kuramoto, Matsumoto, NasuAtsuyoshi Isemura, Fujita, FujitaMayumi Yanagisawa, Mitsuaki Madono, Miyuki Ono, Eiji Sekiguchi, Mitsuaki Hoshino, Osamu Sonoe, Kohya Watanabe, Takako Hongan, Rokuroh NayaTadashi Akiyama, Masatoshi Terada, Nozomi Nakagawa, Katsuyuki Nishikawa, Ryota Kobayashi, Hiroki Yoshioka, Tetsuya Yano, Masaharu Watanabe, Yoshitsugu Kondoh, Kiyoshi SanoTakashi Yamaguchi, Tomohiro Shibuya, Takeo Hirai, Seiichi MitaniMatsuki, Tanaka, Miyamae, Uesaka, Mansai, Sugoh, Kirihara, Mibayashi, Okunaga, Ohsawa, ShimadaMatsumoto, Suzuki, Doi, Nakabayashi, Tsutsui, Maeda, Murakami, Higuchi, Bonny, Carol, ItohKashihara, Imamura, Karashima, Yukizawa, Takemura, Maruyama, Mochimaru, MasashigeYasuhiko SameshimaHitoshi Motoda, Toyozumi Sakai, Susumu Nakamoto, Toshinori MajimaTama, Tadashi AkiyamaMasataka YanagiKazumi YamabeKiyoko Takeda, Kaori Nakamachi, Kouta Hosoda, Shinji Nohara, Makiko Yoshida, Kenji Matsui, Katsumi Kawagoe, Yukiya Matsuura, Suzuki, OkudaHarumi FujitaAtsuyoshi IsemuraOsamu Matsuki Kouji AsunaKazuo OzakiMasanao AkahoriSeiichi MitaniYoshitaka KiyonoTakashi IwamaShu-Ji Tabata, Shinya Hirota, Masayuki MiuraKouji Yukita, Masanori Iijima, Takao Watanabe, Kumiko Nakayasu, Yoshihisa Tsuji, Tadashi Kojima, Miller E. Steven, Kyo-Ko Kondo, Masaya Imoto, Takashi Okano, Takeo Hirai, Naoko Okada, Hitomi Yamaguchi, And All E.A.V. StaffTakahiro NagaiShin TanakaTomohiro ShibuyaTakashi Yamaguchi

}}

Track list


1. [data track] ({{{time}}})


2. BGM0000 (01:14)


3. BGM0001 (01:22)


4. BGM0002 (01:14)


5. BGM0003 (01:22)


6. BGM0004 (01:14)


7. BGM0005 (01:14)


8. BGM0006 (01:14)


9. BGM0007 (01:14)


10. BGM0008 (01:14)


11. BGM0009 (01:35)


12. BGM000A (00:57)


13. BGM000B (00:10)


14. BGM000C (00:06)


15. BGM000D (00:13)


16. BGM000E (00:19)


17. BGM000F (00:17)


18. BGM0010 (01:11)


19. BGM0011 (01:59)


20. Ending01 (02:12)


21. Ending02 (01:02)


22. Ending03 (01:02)


23. Ending04 (01:02)


24. Ending05 (01:02)


25. Ending06 (01:02)


26. Ending07 (01:02)


27. Ending08 (01:02)


28. Staffroll (05:00)
Running time: 32:35

Magazine articles

Main article: Rabbit/Magazine articles.

Promotional material

{{|}}}}

SSM JP 19970620 1997-20.pdfSSM JP 19970620 1997-20.pdf

PDF
Print advert in
Sega Saturn Magazine (JP) #56: "1997-20 (1997-06-20)" (1997-06-06)
{{|}}}}

SSM JP 19970711 1997-23.pdfSSM JP 19970711 1997-23.pdf

PDF
Print advert in
Sega Saturn Magazine (JP) #59: "1997-23 (1997-07-11)" (1997-06-27)
also published in:

Physical scans

Sega Retro Average 
Publication Score Source
60 №446, p32
50 №1997-22, p175[4]
78 №, p11Media:SnGwSISDRZK Book JP.pdf[5]
Sega Saturn
63
Based on
3 reviews

Saturn, JP
Rabbit Saturn JP Box Back.jpgRabbit Saturn JP Box Front.jpg
Cover
Rabbit Saturn JP Spinecard.jpg
Spinecard
Rabbit Saturn JP Disc.jpg
Disc

References

 1. File:Rabbit_Saturn_JP_SSEnding.pdf
 2. File:SSM_JP_19970718_1997-24.pdf, page 180
 3. File:SSM_JP_19970808_1997-27.pdf, page 204
 4. File:SSM_JP_19970704_1997-22.pdf, page 177
 5. File:SnGwSISDRZK Book JP.pdf, page 13