Actions

Rampo

From Sega Retro


This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
n/a
Rampo Saturn JP SStitle.png
Rampo
Publisher: Sega
Developer:
System(s): Sega Saturn
Sound driver: SCSP (1/1 track)
Genre: AdventureNumber of players: 1
Release Date RRP Code
Sega Saturn
JP
¥7,800 GS-9011Rampo is a 1995 adventure game for the Sega Saturn by Sega and System Sacom based on the life and works of author Edogawa Rampo. It plays similarly to The Mansion of Hidden Souls, another System Sacom game. It was only released in Japan.

Production credits

Cast
 • Rampo Edogawa: Naoto Takenaka
 • Seiji Yokomizo: Teruyuki Kagawa
 • Shizuko Ookawara: Michiko Hada
 • Osei: Noriko Watanabe
 • Maiko Ookawara: Mayuka Fujiwara
 • Todoroki: Shuji Fujikawa
 • Nonomura: Satoru Chida
 • Fukuoka: Keiichi Anda
 • Sengoku: Katsuyuki Watanabe
 • Ofumi: Takako Takagi
 • Tomiyama: Masakazu Arakawa
 • Sugano: Kohei Shimizu
 • Tobacconist: Chieko Aioi
 • Greengrocer: Don Kantaro
 • Jeweler: Katsuma Aonuma
 • Woman Playing Keiko: Reiko Iketani
 • Woman Playing Reiko: Yura Akimoto
 • Man Playing Marquis: Toru Hashimoto
 • Kakutarou: Ikuhiro Shirahata
Staff
 • Script: Tomofumi Nobe
 • Technical Scenario: Koichi Suzuki
 • Script Cooperation: Yuto Ramon, Shogo Utano, Kazuyuki Suzuki
 • Storyboard: Fumie Hirahara
Game Movie Part
 • Movie Director: Katsuhiko Nobe
 • Assistant Director: Kazuo Kawasaki
 • Photography: Takehide Asakura
 • Lighting: Yoichi Tanaka, Kazumasa Kawamura, Tetsu Shibayama, Kazuyuki Kawasato, Jun Honma
 • Art: Kazuhisa Hatakeyama
 • Hair and Makeup: Yoko Iwatsuki
 • Recording: Takashi Matsuki, Shigenori Shimizu, Atsushi Nagashima, Kiyotaka Nagatsu
 • Tokki: Koshiro Kawachi, Yoshie Matano, Kai Konishi
 • Costumes: Keiko Murashima, Natsumi Sawame
 • Video Engineering: Ikuo Ishizaka, Toshiaki Maruyama, Hideo Kumagai, Nobuyuki Mori, Go Murakoshi
 • Music: Yuji Nomi
 • Sound: Yoshito Kida, Tetsuo Iijima
 • Sound Engineering: Tatsutoshi Narita, Naoyuki Machida
 • Studio Supervision: Junichi Shimizu
 • Casting: Goro Akashi
 • Movie Production: Eiichi Yagi
 • Movie Progression: Takatoshi Sakaida, Masayuki Yahiro
Game Part
 • Technical Director: Yukio Kikuchi
 • CG: Mikiko Kuraku, Shin Kato, Hotaru Akino, Ichiro Shonan, Makiko Ozawa, Satoe Yuki, Yoshiko Asagi, Tomoko Seta
 • Data Convert: Makiko Ozawa, Ichiro Shonan
 • Program: Hideto Matsumoto, Hiroshi Kunieda, Koichi Shimizu, Satoshi Kondo
 • Game Production: Satoru Kono
 • Coordinator: Sanetomo Todo, Arisa Higashi
 • Movie Production / Produce: Junichi Chiba
 • Assistant Director: Ikuhiro Shirahata
 • Total Direction: Masaya Kaneko
 • Producer: Tatsuo Yamada
 • Executive Producer: Mamoru Shigeta
Shochiku Staff
 • Manufacturing: Yoshihisa Nakagawa
 • Production Cooperation: Takashi Tsukinoki, Toru Yoshikawa
 • Rampo Production Committee: All Movie Staff
 • Supervisor: Kazuyoshi Okuyama


Magazine articles

Main article: Rampo/Magazine articles.

Physical scans

Sega Retro Average 
Publication Score Source
65 №324, p43
73 №1995-04, p102[1]
77 №, p12Media:SnGwSISDRZK Book JP.pdf[2]
Sega Saturn
72
Based on
3 reviews

Saturn, JP
Rampo Saturn JP Box Back.jpgRampo Saturn JP Box Front.jpg
Cover
Rampo Saturn JP Spinecard.jpg
Spinecard
Rampo Saturn JP Disc.jpg
Disc 1
Rampo Saturn JP Disc2.jpg
Disc 2

External links

References

 1. File:SSM_JP_19950401_1995-04.pdf, page 104
 2. File:SnGwSISDRZK Book JP.pdf, page 14