Sonic Lost World Original Soundtrack Without Boundaries

From Sega Retro

Withoutboundariesslipcasefront.jpg
Sonic Lost World Original Soundtrack Without Boundaries
Format(s): CD
Publisher: Wave Master
Record label: Wave Master Entertainment
Release Date RRP Code
Compact Disc
JP
¥4,000 (4,200)4,200i[1] WWCE-31296~8
Amazon
JP
¥1,300 ×31,300 ×3[6]
Amazon
JP
(Streaming)
SUBsub
Amazon
US
$9.49 ×39.49 ×3[7]
Amazon
US
(Streaming)
SUBsub
Amazon
EU
€9.99 ×39.99 ×3[9]
Amazon
EU
(Streaming)
SUBsub
Amazon
UK
£7.99 ×37.99 ×3[8]
Amazon
UK
(Streaming)
SUBsub
iTunes
JP
¥1,200 ×31,200 ×3[2]
iTunes
US
$9.99 ×39.99 ×3[3]
iTunes
EU
€8.99 ×38.99 ×3[5]
iTunes
UK
£7.99 ×37.99 ×3[4]
Mora
JP
¥1,357 ×31,357 ×3[10][11][12]
Spotify
World
SUBsub
Spotify
World
SUBsub
Sonicretro-round.svg

Visit Sonic Lost World Original Soundtrack Without Boundaries on Sonic Retro for the full article.

Production credits

Sonic Lost World Session Orchestra is...
 • Piccolo Flute: Nami Kaneko
 • Flute: Takashi Asahi, Sachiko Wakatsuchi
 • Oboe: Satoshi Shoji, Akiko Mori
 • Clarinet: Kimio Yamane, Fumie Kuroo
 • Bassoon: Masashi Maeda, Kenichi Goshima
 • Horn: Yuta Ohno, Mina Muranaka, Ryosuke Tomono, Masaki Tanaka
 • Trumpet: Shigeo Okura, Narumi Sato, Kenichi Tsujimoto
 • Bass Trombone: Ryota Fujii
 • Trombone: Miki Murakami, Kou Okumura
 • Tuba: Kiyoshi Sato
 • Percussion: Ryoichi Kayatani, Mari Kotake
 • Harp: Tomoyuki Asakawa
 • Shinozaki Strings
  • 1st Violin: Masatsugu Shinozaki, Akihiro Iwamura, Shinozaki Kei, Shohei Yoshida, Yuki Nanjyo, Aya Ito, Naoko Ishibashi, Gen Takeuchi
  • 2nd Violin: Yasunao Ishida, Toshiro Murai, Tsunehiro Shigyo, Yosuke Niwa, Ai Shinozaki, Kenta Koroki
  • Viola: Tomomi Shinozaki, Shoko Mabuchi, Kintaro Hagiya, Kaori Naruse
  • Cello: Yasuro Chomei, Ryota Takusagawa, Ou Shinozaki, Ichiro Hasebe, Teppei Kanda
  • Contrabass: Jun Saito, Shigeki Ippon
Staff
 • Producer: Tomoya Ohtani (SEGA)
 • Sleeve Design: Kazunori Yusa from 495 Design Service
 • Mastering Engineer: Kazushi Kyogoku
 • Recording & Mixing Engineers: Yoshitada Miya, Shigeo Sakurai (ONKIO HAUS Studio), Toshiyuki Yoshida
 • Assistant Engineer: Takuya Komiyama (ONKIO HAUS Studio), Shigeharu Nakauchi (ONKIO HAUS Studio), Haruki Saito (Sound City Studio)
 • Recorded & Mixed at: Onkio HAUS Studio, Sound City Studio, Sega Digital Studio
Label Staff
Original Game "SONIC LOST WORLD"
Source:
Booklet[13]


References


Sonic Lost World

SLW WiiU title.jpg

Main page | Comparisons | Achievements | Credits | Bugs | Development | Magazine articles | Technical information


Music: Sonic Lost World: Wonder World EP (2013) | Sonic Lost World Bonus Soundtrack (2013) | Sonic Lost World Original Soundtrack Without Boundaries (2013)

No results

Sonic Lost World (Nintendo 3DS)

SLW 3DS title.png

Main page | Maps | Credits | Development | Magazine articles | Reception


Music: Sonic Lost World: Wonder World EP (2013) | Sonic Lost World Bonus Soundtrack (2013) | Sonic Lost World Original Soundtrack Without Boundaries (2013)

No results