Black/Matrix

From Sega Retro

n/a

BlackMatrix title.png

Black/Matrix
System(s): Sega Saturn
Publisher: NEC Interchannel
Developer:
Supporting companies:
Sound driver: SCSP (1 Track)
Genre: Simulation RPG[1], Simulation[2]

Number of players: 1
Release Date RRP Code
Sega Saturn
JP
¥6,800 (7,140)6,800e[3] T-20113G
Sega Rating: All Ages
Sega Saturn
JP
(Reprint)
¥6,8006,800 T-20115G
Sega Rating: All Ages
Sega Saturn
JP
(Reprint)
¥6,8006,800 T-20118G
Sega Rating: All Ages

This short article is in need of work. You can help Sega Retro by adding to it.


Black/Matrix (ブラックマトリクス) is a Sega Saturn tactical role-playing game developed by Flight-Plan and published by NEC Interchannel. Released exclusively in Japan in August 1998, it later saw two re-releases: the first the following November, and the second in September 1999.

In August 1999, the game received an enhanced port to the Sega Dreamcast, titled Black/Matrix Advanced.

Production credits

 • Executive Producer: Kimihisa Usui
 • Producer: Toshio Tabeta, Masami Watanabe
 • Director: Hirokazu Kawase
 • Scenario/Story/World Design: Neko Production, Gou Bitou, Takashi Nangou
 • Character Design: Kyouko Tsuchiya
 • Music Design: The Hustlers Concept, Katsunari Kitajima, Hiroshi Taniguchi, Atsushi Tojima, Makoto Katsuma
 • Program: Shintarou Takagi, Kazunori Kimura, Kiyohiko Wakayama, Shinichi Ishikawa, Hiroshi Nishiura
 • Graphic design: Kazuhisa Matsumoto, Tomoyuki Murai, Takatoshi Asai, Shinya Ishihara, Makoto Ohta, Ryuuma Shii, Reina Sugita, Takashi Suzuki
 • Voice Cast Management: Aoni Production, Hiroshi Uwabo
 • Voice cast: Noriko Hidaka, Mika Kanai, Yuko Miyamura, Junko Shimakata, Wakana Yamazaki, Kentarou Itou, Hideyuki Hori, Kaneto Shiozawa, Hiro Yuki, Takeshi Aono, Ai Orikasa, Kikuko Inoue, Yuuko Nagashima, Keiichi Nanba, Yousui Ikemizu, Masashi Ehara, Kazuyuki Sogabe, Yuko Mita, Yumi Nakatani, Osamu Saka, Kinryuu Arimoto, Masaharu Satou, Sakiho Tsunoda, Kazuya Nakai
 • Record: Onkio Haus, Tomoki Ohta, Yoshiko Takahashi
 • Debug: Pole To Win, Takeshi Ozawa, Toshinori Tanaka, Toshihisa Miwa, Takeshi Sasayama, Akinori Sano, Wand
 • Public relations: Ritsuko Honmyou, Yuko Yamazaki
 • Special Thanks: Shuuji Arimoto, Satoshi Katou, Sayoko Katou, Koutarou Nakashima, Keiji Hitosugi, Keitarou Yoshida, Hiroya Torii, Takeshi Saitou, Hideki Sekiguchi, Kenji Nakao
 • Development: Flight-Plan
 • Produce: 1998 NEC Interchannel
Source:
In-game credits
BlackMatrix Saturn JP SSEnding.pdf
[6]

Magazine articles

Main article: Black/Matrix/Magazine articles.

Promotional material

BlackMatrix Saturn JP Flyer.pdf

PDF
Flyer
BlackMatrix Saturn JP Flyer.pdf
Logo-pdf.svg
Print advert in Sega Saturn Magazine (JP) #1998-11: "1998-11 (1998-04-10,17)" (1998-03-27)
Logo-pdf.svg
Logo-pdf.svg
Print advert in Sega Saturn Magazine (JP) #1998-18: "1998-18 (1998-06-12)" (1998-05-29)
Logo-pdf.svg
Logo-pdf.svg
Print advert in Sega Saturn Magazine (JP) #1998-21: "1998-21 (1998-07-10,17)" (1998-06-26)
Logo-pdf.svg

Physical scans

Sega Retro Average 
Publication Score Source
{{{{{icon}}}|L}} Division by zero.
Based on
0 review
Sega Retro Average 
Publication Version Score
Famitsu (JP) NTSC-J
80
[7]
Saturn Fan (JP) NTSC-J
83
[8]
Saturn Fan (JP) NTSC-J
80
[9]
Sega Saturn Magazine (JP) NTSC-J
77
[10]
Sega Saturn Magazine (JP) NTSC-J
88
[11]
Sega Saturn
82
Based on
5 reviews

Black/Matrix

Saturn, JP
BlackMatrix Saturn JP Box Back.jpgBlackMatrix Saturn JP Box Front.jpg
Cover
BlackMatrix Saturn JP Spinecard.jpg
Spinecard
BlackMatrix Saturn JP Disc.jpg
Disc
Saturn, JP (T-20115G)
BlackMatrix Saturn JP Box Back T-20115G.jpgBlackMatrix Saturn JP Box Front T-20115G.jpg
Cover
BlackMatrix Saturn JP Spinecard T-20115G.jpg
Spinecard
BlackMatrix Saturn JP Disc T-20115G.jpg
Disc
Saturn, JP (T-20118G)
BlackMatrix Saturn JP Box Back T-20118G.jpgBlackMatrix Saturn JP Box Front T-20118G.jpg
Cover
BlackMatrix Saturn JP Disc T-20118G.jpg
Disc

Technical information

Main article: Black/Matrix/Technical information.

ROM dump status

System Hash Size Build Date Source Comments
Sega Saturn
CRC32
MD5
SHA-1
619,154,592 1998-06-29 CD-ROM (JP) T-20113G V1.000
Sega Saturn
CRC32
MD5
SHA-1
619,253,376 1998-10-06 CD-ROM (JP) T-20115G, T-20118G V1.001 (Rerelease 1, Rerelease 2)

Track list

1. Data track  
2. Data track  
3. CD Warning message (0:20) 
Running time: 0:20

References


Black/Matrix

BlackMatrix title.png

Main page | Development | Magazine articles | Reception


Books: Black/Matrix Koushiki Guide Book (1998)

No results