Actions

Power Stone 2

From Sega Retro


This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.
n/a
PowerStone2 title.png
Power Stone 2
Publisher: Capcom, Eidos Interactive (EU)
Developer:
System(s): Sega NAOMI, Sega Dreamcast
Peripherals supported:
Sega Dreamcast
Dreamcast VGA Box, Dreamcast Jump Pack, Dreamcast Arcade Stick, Dreamcast Keyboard, Visual Memory Unit
Genre: ActionNumber of players: 1-4
Release Date RRP Code
Arcade (NAOMI)
JP
¥? 841-0008CSega Dreamcast
JP
¥5,800 T-1218M
Sega Dreamcast
JP (Dorikore)
¥2,800 T-1218M-1
Sega Dreamcast
US
$49.99[2] T-1211N
Sega Dreamcast
UK
£39.99[3] T-36812D-50
Sega Dreamcast
FR
?F T-36812D-50
Sega Dreamcast
DE
DM 99,-[4] T-36812D-50
Sega Dreamcast
ES
?Ptas T-36812D-50
Sega Dreamcast
UK/ES/IT
39.99[3] ? T-36812D-61
Sega Dreamcast
UK/FR/DE
39.99[3] ? T-36812D-64
Sega Dreamcast
AU
$89.95[6] ?Power Stone 2 (パワーストーン2) is the sequel to Power Stone, and was released in arcades and on the Sega Dreamcast in 2000.

Gameplay is very similar to the original game, though Power Stone 2 adds four new characters.

Production credits

Dreamcast version

 • Director: Hideaki Itsuno
 • Planner: Eiichiro Sasaki, Nakano Tau Masahiro, Koji Shimizu, Takechan
 • Programming: Masakazu Matsushita, Yoshiyuki Ishikawa, Yukikaze Okagawa, Hitoshi Yokota, Mikky, Omake 3, Senor, K.Akiyama, Tomohiro Ueno, Batayon, Yoji Mikami, Kobuta, M&Y.Inada Ine
 • Team Server Side: Kaz Yunde, Mineyuki Noda, Kentaro Kaneko
 • Object Model Team: Masao Sakurai, Satomi♥Tsubota, Saori・Bando
 • Motion Team: Hidetoshi Kai, Shinya,Kitamura..., Tsunenori Shirahama
 • Motion Capture Team: Naoki Fukushima, Shinya Miyamoto, Masanori Kondo, HR Tsuru, Yugen, Masaki Yamanaka
 • Item & Effect: K♥ji 315, Takaaki Ishizuka
 • Art Designer: Shinya Kuwajima, Goro Suzuki 1999, .Kanno., Ryo Uno, Saru, Tatsushi Kuriyama
 • Music Composer: Tetsuya Shibata
 • Sound Designer: Wataru Hachisako, Masayoshi Umezu, Hiroshi Ohno
 • Mixing Engineer: Kazuya Takimoto
 • Character Design: Akiman, Hideki
 • Original Artwork: Wsu
 • Title Logo Design: Shoei
 • Instruction Card: Sakomizu, M.Ru, N.Katoh
 • Voice Actor: Sayaka Aida, Yousuke Akimoto, Akira Ishida, Ryuzaburo Ohtomo, Ayumi Kida, Charles Glover, Jurouta Kosugi, Wataru Takagi, Fujiko Takimoto, Atsushi Tanaka, Hikari Tachibana, Sakiko Tamagawa, Ryo Horikawa
 • Special Thanks: Shin., Takeshi Tezuka, Tom Shiraiwa, Haruo Murata, Daisuke,, Motsu, Hisashi Kuramoto, Hyper Shinchan, Manatie, H.Watanabe, Soji Seta, Hironori Ojima, Keiko Harakawa, Yoshimi Sawada, Hideki Ohnuki, Erik Suzuki, Dan Okada, Chris Tang, Naomi Development Team
 • Producer: Yoshihiro Sudo
 • General Producer: Noritaka Funamizu
 • Executive Producer: Yoshiki Okamoto
 • And: All Capcom Staff
 • Presented by: Capcom


Magazine articles

Main article: Power Stone 2/Magazine articles.

Promotional material

{{|}}}}

GamePro US 145.pdf

PDF
Print advert in
GamePro (US) #145: "October 2000" (2000-xx-xx)
also published in:
{{|}}}}

DCM JP 20000512 2000-17.pdfDCM JP 20000512 2000-17.pdf

PDF
Print advert in
Dreamcast Magazine (JP) #69: "2000-17 (2000-05-12, 19)" (2000-04-28)
{{|}}}}

ODM UK 12.pdfODM UK 12.pdf

PDF
Print advert in
Official Dreamcast Magazine (UK) #12: "October 2000" (2000-xx-xx)
also published in:
 • Computer & Video Games (UK) #227: "October 2000" (2000-09-13)[8]

Physical scans

NAOMI version

NAOMI,
PowerStone2 NAOMI Cart.jpg
Cart

Dreamcast version

Sega Retro Average 
Publication Score Source
100 №24, p68-70[9]
88 №101, p124/125[10]
87 №105, p106/107[11]
80 №226, p126-127[3]
80 №85, p76/77[12]
80 №2000-17, p20Media:DCM_JP_20000512_2000-17.pdf[13]
82 №, p34[14]
Sega Dreamcast
85
Based on
7 reviews

Dreamcast, US
PowerStone 2 DC US Box Back.jpgPowerStone 2 DC US Box Front.jpg
Cover
PowerStone2 DC US Disc.jpg
Disc
PowerStone2DCUSInlay.jpg
Inlay
Dreamcast, UK/ES/IT
PowerStone 2 DC EU Box Back.jpgPowerStone 2 DC EU Box Front.jpg
Cover
PowerStone 2 DC EU Disc.jpg
Disc
Dreamcast, UK/FR/DE

PowerStone 2 DC EU Disc.jpg
Disc
Dreamcast, EU (White Label)

PowerStone2 DC EU Disc White.jpg
Disc
Dreamcast, JP
PowerStone 2 DC JP Box Back.jpgPowerStone 2 DC JP Box Front.jpg
Cover
PowerStone2 DC JP Spinecard.jpg
Spinecard
PowerStone2 DC JP Disc.jpg
Disc
Power Stone 2 DC JP Manual.pdf
Manual

External links

 • Sega of Japan catalogue pages (Japanese): Dreamcast

References

 1. File:DCM_JP_20000526_2000-18.pdf, page 151
 2. File:ODCM US 07.pdf, page 110
 3. 3.0 3.1 File:CVG UK 226.pdf, page 126
 4. File:SegaMagazin DE 85.pdf, page 22
 5. File:CVG UK 224.pdf, page 32
 6. File:Hyper AU 085.pdf, page 72
 7. File:ODCM US 10.pdf, page 112
 8. File:CVG UK 227.pdf, page 37
 9. File:Arcade UK 24.pdf, page 68
 10. File:ConsolesPlus FR 101.pdf, page 124
 11. File:ConsolesPlus FR 105.pdf, page 106
 12. File:Edge UK 085.pdf, page 76
 13. File:DCM_JP_20000512_2000-17.pdf, page 20
 14. File:Dorimaga_20021011_JP.pdf, page 34