Sangokushi Taisen 2

From Sega Retro

n/a

Notavailable.svg
Sangokushi Taisen 2
System(s): Sega Chihiro Satellite Terminal
Publisher: Sega
Developer:
Genre: Simulation

Number of players: 1-4
Release Date RRP Code
Arcade (Chihiro Sattelite Terminal)
JP
¥? ?This teeny-tiny article needs some work. You can help us by expanding it.


Sangokushi Taisen 2 (三国志大戦2) is a four-player arcade simulation game released by Sega in 2006. It is a sequel to Sangokushi Taisen.

Physical scans

Chihiro, JP

References


Sangokushi Taisen/Sengoku Taisen series of games
Arcade
Sangokushi Taisen (2005) | Sangokushi Taisen 2 (2006) | Sangokushi Taisen 2: Wakakishi no Kodou (2007) | Sangokushi Taisen 3 (2007) | Sangokushi Taisen 3: Souten no Ryu Myaken (2008) | Sangokushi Taisen 3: Takeki Houou no Tenshou (2009) | Sangokushi Taisen 3 War Begins (2010)| Sengoku Taisen: 1560 Owari no Fuuunji (2010) | Sengoku Taisen: 1570 Maou Jouraku su (2011)| Sengoku Taisen: 1582 Nichirin, Honnouji Yori Izuru (2012)| Sengoku Taisen: 15XX Gokishichidou no Yuu (2012)| Sengoku Taisen: 1590 Aoi Kanhasshuu ni Tatsu (2013)| Sengoku Taisen: 1477 Yabu Fu, Rokujuurokushuu no Kakera e (2014)| Sengoku Taisen: 1600 Sekigahara Jo no Fuseki, Aoi Utsu (2014)| Sengoku Taisen: 1477-1655 Hinomoto Itto Eno Gunki (2016)| Sangokushi Taisen 4 (2016)
Nintendo DS
Sangokushi Taisen DS (2007) | Sangokushi Taisen Ten (2008)
Google Android OS
iOS
Sanpoke: Sangokushi Taisen Pocket (2017)
Sangokushi Taisen related media
Music
Sangokushi Taisen Original Sound Track (2006) | Sangokushi Taisen All Sounds (2012)