Actions

Sanpoke: Sangokushi Taisen Pocket

From Sega Retro

n/a

Notavailable.svg
Sanpoke: Sangokushi Taisen Pocket
System(s): Android, iOS
Publisher: Sega
Developer:
Genre: PuzzleRelease Date RRP Code
Google Android OS
JP
FREE
Google Android OS
US
FREE
Everyone 10+
Google Android OS
EU
FREE
7+
Google Android OS
DE
FREE
0
iOS
JP
FREE 12+

Sanpoke: Sangokushi Taisen Pocket (さんぽけ ~三国志大戦ぽけっと~) is a free-to-play puzzle game developed by Sega for Android and iOS devices. It is part of the Sangokushi Taisen series.

Versions

Version history

Main article: Sanpoke: Sangokushi Taisen Pocket/Changelog.
System Version Size Date Comment Ref Icon
Google Android OS
0000010000010000090000000000001.1.9 69MB 201810252018-10-25 [4] Sanpoke Android icon 114.png Download.svg (68.98 MB) i
Google Android OS
0000010000010000080000000000001.1.8 69MB 201808072018-08-07 [5] Sanpoke Android icon 114.png Download.svg (68.98 MB) i
Google Android OS
0000010000010000070000000000001.1.7 69MB 201805172018-05-17 [6] Sanpoke Android icon 114.png Download.svg (69.05 MB) i
Google Android OS
0000010000010000060000000000001.1.6 69MB 201802092018-02-09 [6] Sanpoke Android icon 114.png Download.svg (69.03 MB) i
Google Android OS
0000010000010000050000000000001.1.5 69MB 201802012018-02-01 [6] Sanpoke Android icon 114.png Download.svg (69.09 MB) i
Google Android OS
0000010000010000040000000000001.1.4 69MB 201801302018-01-30 [6] Sanpoke Android icon 114.png Download.svg (69.09 MB) i
Google Android OS
0000010000010000030000000000001.1.3 64MB 201712062017-12-06 [7] Sanpoke Android icon 110.png Download.svg (63.97 MB) i
Google Android OS
0000010000010000020000000000001.1.2 64MB 201711082017-11-08 [6] Sanpoke Android icon 110.png Download.svg (63.57 MB) i
Google Android OS
0000010000010000010000000000001.1.1 64MB 201710262017-10-26 [6] Sanpoke Android icon 111.png Download.svg (63.58 MB) i
Google Android OS
0000010000010000000000000000001.1.0 64MB 201710052017-10-05 [6] Sanpoke Android icon 110.png Download.svg (63.49 MB) i
Google Android OS
0000010000000000080000000000001.0.8 63MB 201708092017-08-09 [6] Sanpoke Android icon 108.png Download.svg (62.82 MB) i
Google Android OS
0000010000000000070000000000001.0.7 63MB 201707282017-07-28 Sanpoke Android icon 107.png Download.svg (62.81 MB) i
Google Android OS
0000010000000000060000000000001.0.6 65MB 201706282017-06-28 Sanpoke Android icon 106.png Download.svg (64.46 MB) i
Google Android OS
0000010000000000050000000000001.0.5 61MB 201706082017-06-08 Sanpoke Android icon 101.png Download.svg (61.26 MB) i
Google Android OS
0000010000000000040000000000001.0.4 61MB 201705242017-05-24 Sanpoke Android icon 101.png Download.svg (61.26 MB) i
Google Android OS
0000010000000000030000000000001.0.3 61MB 201704282017-04-28 Sanpoke Android icon 101.png Download.svg (60.98 MB) i
Google Android OS
0000010000000000020000000000001.0.2 61MB 201704212017-04-21 Sanpoke Android icon 101.png Download.svg (60.98 MB) i
Google Android OS
0000010000000000010000000000001.0.1 58MB 201704202017-04-20 Sanpoke Android icon 101.png Download.svg (57.78 MB) i
iOS
0000010000010000090000000000001.1.9 185.8MB 201810252018-10-25 [8]
iOS
0000010000010000080000000000001.1.8 188.6MB 201808072018-08-07 [9]
iOS
0000010000010000070000000000001.1.7 201805172018-05-17 [9]
iOS
0000010000010000060000000000001.1.6 201802092018-02-09 [9]
iOS
0000010000010000040000000000001.1.4 201801302018-01-30 [9]
iOS
0000010000010000030000000000001.1.3 164MB 201712072017-12-07 [10]
iOS
0000010000010000020000000000001.1.2 160MB 201711092017-11-09 [11]
iOS
0000010000010000010000000000001.1.1 201710262017-10-26 [9]
iOS
0000010000010000000000000000001.1.0 160MB 201710052017-10-05 [12]
iOS
0000010000000000080000000000001.0.8 161MB 201708102017-08-10 [13]
iOS
0000010000000000070000000000001.0.7 201707272017-07-27 [9]
iOS
0000010000000000060000000000001.0.6 163MB 201706292017-06-29 [14]
iOS
0000010000000000050000000000001.0.5 201706082017-06-08 [9]
iOS
0000010000000000040000000000001.0.4 158MB 201705252017-05-25 [15]
iOS
0000010000000000030000000000001.0.3 201704282017-04-28 [9]
iOS
0000010000000000010000000000001.0.1 201704202017-04-20 [9]
iOS
0000010000000000000000000000001.0.0 201704172017-04-17 [9]
iOS
0000000000090000000000000000000.9.0 201703222017-03-22 [9]

Downloadable content

Title and description Links Releases
Houju 30-ko (1-kai Kagiri) (宝珠30個(1回限り))

iOS
JP
2017 ¥120[14]
Houju 980-ko (宝珠980個)

iOS
JP
2017 ¥9,800[14]
Houju 310-ko (宝珠310個)

iOS
JP
2017 ¥3,200[14]
Houju 170-ko (宝珠170個)

iOS
JP
2017 ¥1,800[14]
Houju 470-ko (宝珠470個)

iOS
JP
2017 ¥4,800[14]
Houju 90-ko (宝珠90個)

iOS
JP
2017 ¥960[14]
Houju 40-ko (宝珠40個)

iOS
JP
2017 ¥480[14]
Houju 10-ko (宝珠10個)

iOS
JP
2017 ¥120[14]

External links

References


Sangokushi Taisen/Sengoku Taisen series of games
Arcade
Sangokushi Taisen (2005) | Sangokushi Taisen 2 (2006) | Sangokushi Taisen 2: Wakakishi no Kodou (2007) | Sangokushi Taisen 3 (2007) | Sangokushi Taisen 3: Souten no Ryu Myaken (2008) | Sangokushi Taisen 3: Takeki Houou no Tenshou (2009) | Sangokushi Taisen 3 War Begins (2010)| Sengoku Taisen: 1560 Owari no Fuuunji (2010) | Sengoku Taisen: 1570 Maou Jouraku su (2011)| Sengoku Taisen: 1582 Nichirin, Honnouji Yori Izuru (2012)| Sengoku Taisen: 15XX Gokishichidou no Yuu (2012)| Sengoku Taisen: 1590 Aoi Kanhasshuu ni Tatsu (2013)| Sengoku Taisen: 1477 Yabu Fu, Rokujuurokushuu no Kakera e (2014)| Sengoku Taisen: 1600 Sekigahara Jo no Fuseki, Aoi Utsu (2014)| Sengoku Taisen: 1477-1655 Hinomoto Itto Eno Gunki (2016)| Sangokushi Taisen 4 (2016)
Nintendo DS
Sangokushi Taisen DS (2007) | Sangokushi Taisen Ten (2008)
Google Android OS
iOS
Sanpoke: Sangokushi Taisen Pocket (2017)
Sangokushi Taisen related media
Music
Sangokushi Taisen Original Sound Track (2006) | Sangokushi Taisen All Sounds (2012)