Actions

Sword of the Berserk: Guts' Rage

From Sega Retro

n/a

SwordoftheBerserk title.png
Sword of the Berserk: Guts' Rage
System(s): Sega Dreamcast
Publisher:
Developer:
Licensor:
Kentarou Miura, Studio Gaga, Hakusensha, vap, Nippon TV
Peripherals supported: Dreamcast VGA Box, Jump Pack, Visual Memory Unit
Genre: AdventureNumber of players: 1
Release Date RRP Code
Sega Dreamcast
JP
¥6,800 T-2101M
Sega Dreamcast
US
$49.99[1] T-36805N
Sega Dreamcast
UK
£39.99[2][3] T-36807D-50
Sega Dreamcast
FR
?F T-36807D-50
Sega Dreamcast
DE
DM ? T-36807D-50
Sega Dreamcast
ES
?Ptas T-36807D-50
Sega Dreamcast
AU
$89.95[4] ?
This short article is in need of work. You can help Sega Retro by adding to it.

Sword of the Berserk: Guts' Rage, known as Berserk: Sennen Teikoku no Taka Hen Wasurebana no Shou (ベルセルク 千年帝国の鷹篇 喪失花の章) in Japan, is an action game for the Sega Dreamcast.

Production credits

 • Executive Producer: Hozumi Yoshida, Hisashi Suzuki, Yukinori Taniguchi (Yuke's)
 • Producer: Ichiro Sugiyama
 • Executive Supervisor & Original Scenario Written & Character Designed By: Kentarou Miura (Studio Gaga), Berserk (Young Animal Published by Hakusensha)
 • Product Supervisor: Akira Shimada
 • Scenario Writer: Tsuyoshi Tamai
 • Quality Check Director: Takashi Suzuki
 • Director: Yoshio Togiya
 • Planning Director: Norifumi Hara
 • Planner: Susumu Nakamoto, Nozomi Hanai
 • Programmer: Tatsuhiko Sugimoto, Hiroki Ueno, Takanori Yoshioka
 • Art Director: Yoshio Togiya
 • 3D Character Creator: Makoto Yamamoto, Yuki Asano, Taichi Higashino, Katsushi Baba
 • Background Creator: Kyohei Hosomi, Chiyo Amari, Satoshi Ueda, Takashi Komiyama, Naomi Obama
 • 3D Animation Director: Takashi Komiyama
 • 3D Animation Creator: Masahiro Nakatani, Maiko Hayaishi, Yoshihiro Tamura, Kanako Hayashi, Masataka Yamada
 • Interface Designer: Chiyo Amari
 • Visual Effect Designer: Takashi Komiyama
 • Technical Supporter: Takashi Hashiki, Syuji Matsudaira, Masaki Izuoka
 • Cast
  • Guts: Nobutoshi Hayashi
  • Casca: Yuko Miyamura
  • Puck: Yuriko Fuchizaki
  • Rita: Yuri Shiratori
  • Eriza: Sumi Shimamoto
  • Dunteth: Takahiro Yoshimizu, Yasuhiko Tokuyama, Munehiro Tokita, Tsuyoshi Takizawa, You Murakami, Daisuke Toujyou, Teruki Kitatani, Haramaki Kouji, Noriko Yoshitake
  • Balzak / Zoddo: Kenji Utsumi
 • Cooperation: Artsvision, Aoni Production, Ken Production, Sigma Seven, Japan Actionclub
 • Sound Producer: Rokurou Okuyama
 • Casting Coordinator: Ryuichi Ohnuma
 • Studio: Avaco Creative Studios
Sound
 • Executive Sound Producer: Susumu Hirasawa
 • Music Director (Supervisor): Kentarou Miura (Studio Gaga)
 • Sound Engineer: Masanori Chinzei
 • Management: Rihito Yumoto (Chaos Union), Mika Hirano (Chaos Union), Osamu Sunami, Hiroshi Kubota, Yutaka Takahashi (Marine Entertainment), Koichi Kikuchi (Marine Entertainment), Mina Otsuka (Marine Entertainment)
 • Supervisor: Akira Shimada
 • Sound Director: Masaya Imoto
 • Composer: Masaya Imoto, Hiromi Murakami
 • Sound Engineer: Kouji Yamada, Hiroaki Funane
Software Manual・Package
 • Director: Ryuichi Ohnuma
 • Designer: Hiroaki Kobayashi (K Plus Artworks)
 • Writer: Takashi Suzuki, Susumu Nakamoto
 • Product Manager: Akiyoshi Yamazaki, Jyunichi Ikehata
 • Sales Manager: Takeshi Osanai
 • Planning Coordinator: Takanari Oshida (Titans・Entertainment)
 • Special Thanks: Nobuo Wada, Atsushi Tsutsumi, Takaichi Satou, Toshihiro Sakamoto, Yukihiro Yoshida, Katsuya Kashiwagi, Kouichi Ikeda, Hiroaki Tomita, Sayuri Ohkawa, Momoko Sekine, Naoko Oikawa, Miwa Togashi, Mika Nomura, Hirofumi Sugawara, Ayako Mori, Osamu Sunami, Kiyotaka Azuma, Shinya Masuda, Minoru Nagano, Hiromi Furuta, Takashi Kosono, Takashi Terasoma, Kentarou Miura (Studio Gaga), Hakusensha Inc., Vap Inc., Nippon Television Network Corporation, Yuke's Co. Ltd.
 • Presented by: ASCII
Source: In-game credits (JP)


Versions

Localised names

Also known as
Language Localised Name English Translation
English Sword of the Berserk: Guts' Rage Sword of the Berserk: Guts' Rage
English (US) Sword of the Berserk: Guts' Rage Sword of the Berserk: Guts' Rage
Japanese Berserk: Sennen Teikoku no Taka Hen Wasurebana no Shou (ベルセルク 千年帝国の鷹篇 喪失花の章)

Magazine articles

Main article: Sword of the Berserk: Guts' Rage/Magazine articles.

Promotional material

EGM US 130.pdfEGM US 130.pdf

PDF
Print advert in Electronic Gaming Monthly (US) #130: "May 2000" (2000-04-04)
also published in:
 • Expert Gamer (US) #72: "June 2000" (2000-05-23)[5]

DCM JP 19991126 1999-36ex.pdfDCM JP 19991126 1999-36ex.pdf

PDF
Print advert in Dreamcast Magazine (JP) #1999-36ex: "1999-36 extra (1999/11/26ex)" (1999-11-12)

DCM JP 19991224 1999-39ex.pdfDCM JP 19991224 1999-39ex.pdf

PDF
Print advert in Dreamcast Magazine (JP) #1999-39ex: "1999-39 extra (1999-12-24ex)" (1999-12-10)

DCM JP 20000107 2000-01.pdfDCM JP 20000107 2000-01.pdf

PDF
Print advert in Dreamcast Magazine (JP) #2000-01: "2000-01 (2000-01-07,14)" (1999-12-24)

DreamcastMagazine UK 08.pdf

PDF
Print advert in Dreamcast Magazine (UK) #8 (2000-04-28)
also published in:

Physical scans

Sega Retro Average 
Publication Score Source
40 №21, p75[8]
88 №97, p120/121[9]
40 №223, p85[2]
83 №1999-39ex, p25Media:DCM_JP_19991224_1999-39ex.pdf[10]
89 №, p33[11]
75 №5, p78[12]
30 №82, p73[13]
75 №575, p35
Sega Dreamcast
65
Based on
8 reviews

Dreamcast, US
SotB DC US Box Back.jpgSotB DC US Box Front.jpg
Cover
SotB DC US Disc.jpg
Disc
SwordoftheBerserkDCUSInlay.jpg
Inlay
Dreamcast, JP
SotB DC JP Box Back.jpgSotB DC JP Box Front.jpg
Cover
SotB DC JP Disc.jpg
Disc
Dreamcast, JP (Trial Version R)
Berserk Trial DC JP Box Front.jpg
Cover
Berserk Trial DC JP Disc.jpg
Disc
Dreamcast, UK
SotB DC UK Box Back.jpgSotB DC UK Box Front.jpg
Cover
SotB DC UK Disc.jpg
Disc

External links

 • Sega of Japan catalogue pages (Japanese): Dreamcast

References