Actions

Black/Matrix

From Sega Retro

Revision as of 01:07, 22 December 2018 by LaytonPuzzle27 (talk | contribs)

n/a

BlackMatrix title.png
Black/Matrix
System(s): Sega Saturn
Publisher: Interchannel
Developer:
Sound driver: SCSP (1Track)
Genre: SimulationNumber of players: 1
Release Date RRP Code
Sega Saturn
JP
¥6,800 T-20113G
Sega Saturn
JP
(Reprint)
¥6,800 T-20115G
Sega Saturn
JP
(Reprint2)
¥6,800 T-20118G

This short article is in need of work. You can help Sega Retro by adding to it.


Black/Matrix (ブラックマトリクス) is a simulation game developed by Flight-Plan‏‎ and published by Interchannel for the Sega Saturn. It was followed by a enhanced version, Black/Matrix Advanced, on the Sega Dreamcast.

Production credits

 • Executive Producer: Kimihisa Usui
 • Producer: Toshio Tabeta, Masami Watanabe
 • Director: Hirokazu Kawase
 • Scenario/Story/World Design: Neko Production, Gou Bitou, Takashi Nangou
 • Character Design: Kyouko Tsuchiya
 • Music Design: The Hustlers Concept, Katsunari Kitajima, Hiroshi Taniguchi, Atsushi Tojima, Makoto Katsuma
 • Program: Shintarou Takagi, Kazunori Kimura, Kiyohiko Wakayama, Shinichi Ishikawa, Hiroshi Nishiura
 • Graphic design: Kazuhisa Matsumoto, Tomoyuki Murai, Takatoshi Asai, Shinya Ishihara, Makoto Ohta, Ryuuma Shii, Reina Sugita, Takashi Suzuki
 • Voice Cast Management: Aoni Production, Hiroshi Uwabo
 • Voice cast: Noriko Hidaka, Mika Kanai, Yuko Miyamura, Junko Shimakata, Wakana Yamazaki, Kentarou Itou, Hideyuki Hori, Kaneto Shiozawa, Hiro Yuki, Takeshi Aono, Ai Orikasa, Kikuko Inoue, Yuuko Nagashima, Keiichi Nanba, Yousui Ikemizu, Masashi Ehara, Kazuyuki Sogabe, Yuko Mita, Yumi Nakatani, Osamu Saka, Kinryuu Arimoto, Masaharu Satou, Sakiho Tsunoda, Kazuya Nakai
 • Record: Onkio Haus, Tomoki Ohta, Yoshiko Takahashi
 • Debug: Pole To Win, Takeshi Ozawa, Toshinori Tanaka, Toshihisa Miwa, Takeshi Sasayama, Akinori Sano, Wand
 • Public relations: Ritsuko Honmyou, Yuko Yamazaki
 • Special Thanks: Shuuji Arimoto, Satoshi Katou, Sayoko Katou, Koutarou Nakashima, Keiji Hitosugi, Keitarou Yoshida, Hiroya Torii, Takeshi Saitou, Hideki Sekiguchi, Kenji Nakao
 • Development: Flight-Plan
 • Produce: 1998 NEC Interchannel
Source: In-game credits[4]


Track list


1. [data track 1] ({{{time}}}) 


2. [data track 2] ({{{time}}}) 


3. CD Warning Message (00:20) 
Running time: 0:20

Magazine articles

Main article: Black/Matrix/Magazine articles.

Promotional material

BlackMatrix Saturn JP Flyer.pdf

PDF
Flyer

SSM JP 19980410 1998-11.pdf

PDF
Print advert in Sega Saturn Magazine (JP) #1998-11: "1998-11 (1998-04-10,17)" (1998-03-27)

SSM JP 19980612 1998-18.pdf

PDF
Print advert in Sega Saturn Magazine (JP) #1998-18: "1998-18 (1998-06-12)" (1998-05-29)

SSM JP 19980710 1998-21.pdf

PDF
Print advert in Sega Saturn Magazine (JP) #1998-21: "1998-21 (1998-07-10,17)" (1998-06-26)

Physical scans

Sega Retro Average 
Publication Score Source
80 №507, p32
77 №1998-24, p199[5]
88 №, p9[6]
Sega Saturn
82
Based on
3 reviews

Saturn, JP
BlackMatrix Saturn JP Box Back.jpgBlackMatrix Saturn JP Box Front.jpg
Cover
BlackMatrix Saturn JP Spinecard.jpg
Spinecard
BlackMatrix Saturn JP Disc.jpg
Disc
Saturn, JP (T-20115G)
BlackMatrix Saturn JP Box Back T-20115G.jpgBlackMatrix Saturn JP Box Front T-20115G.jpg
Cover
BlackMatrix Saturn JP Spinecard T-20115G.jpg
Spinecard
BlackMatrix Saturn JP Disc T-20115G.jpg
Disc
Saturn, JP (T-20118G)
BlackMatrix Saturn JP Box Back T-20118G.jpgBlackMatrix Saturn JP Box Front T-20118G.jpg
Cover
BlackMatrix Saturn JP Disc T-20118G.jpg
Disc

Technical information

ROM dump status

System Hash Size Build Date Source Comments
Sega Saturn
 ?
CRC32
MD5
SHA-1
619,154,592 1998-06-29 CD-ROM(JP) T-20113G V1.000
Sega Saturn
CRC32
MD5
SHA-1
619,253,376 1998-10-06 CD-ROM(JP) T-20115G, T-20118G V1.001

References