JoJo's Bizarre Adventure

From Sega Retro

n/a

 • NTSC-U
 • NTSC-J
 • PAL
 • Matching Service

JoJosBizarreAdventure title.png

JoJosBizarreAdventure DC JP Title.png

JoJosBizarreAdventure DC EU Title.png

JoJosBizarreAdventure DC JP Title MatchingService.png

JoJo's Bizarre Adventure
System(s): Sega Dreamcast
Publisher: Capcom (Japan, US), Virgin Interactive (Europe)
Developer:
Original system(s): Capcom CPS-3
Game total: 2
Peripherals supported: Jump Pack, Dreamcast Arcade Stick, Dreamcast VGA Box, Visual Memory Unit
Genre: Fighting/Taisen Kakutou (対戦格闘)[1][2], Action[3]

Number of players: 1-2
Official in-game languages:
 • 日本語
 • English
 • Release Date RRP Code
  Sega Dreamcast
  JP
  ¥5,800 (6,090)5,800e[2] T-1205M
  Sega Rating: All Ages
  Sega Dreamcast
  JP
  (Matching Service)
  ¥3,800 (3,990)3,800e[4] T-1231M
  Sega Rating: All Ages
  Sega Dreamcast
  US
  $49.99
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="odmus" and `cargo__issuenames`.`num`="4" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-271.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  49.99
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="odmus" and `cargo__issuenames`.`num`="4" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-271.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [7]
  T-1206N
  ESRB: Teen
  Sega Dreamcast
  EU
  T-7007D-50
  ELSPA: 11+ OK
  Sega Dreamcast
  DE
  T-7007D-50
  USK: 12
  Sega Dreamcast
  ES
  T-7007D-50
  ELSPA: 11+ OK
  Sega Dreamcast
  FR
  T-7007D-50
  SELL: 12+
  Sega Dreamcast
  UK
  £39.99
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="dmuk" and `cargo__issuenames`.`num`="7" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-275.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="dcuk" and `cargo__issuenames`.`num`="8" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-279.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  39.99
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="dmuk" and `cargo__issuenames`.`num`="7" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-275.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [10]
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="dcuk" and `cargo__issuenames`.`num`="8" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-279.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [11]
  T-7007D-50
  ELSPA: 11+ OK
  Sega Dreamcast
  AU
  OFLC: M15
  Non-Sega versions
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__nonsega`.`format` AS `format` FROM `cargo__nonsega` LEFT OUTER JOIN `cargo__codeformat` ON ((`cargo__nonsega`.`format`=`cargo__codeformat`.`code`)) WHERE name="JoJo:sqm:s Bizarre Adventure" ORDER BY `cargo__codeformat`.`format` LIMIT 5000 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-290.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)


  This short article is in need of work. You can help Sega Retro by adding to it.


  JoJo's Bizarre Adventure is a versus fighting game by Capcom for the Sega Dreamcast. In the arcades, JoJo's Bizarre Adventure is a sequel to the earlier fighter JoJo's Venture, however here it is a combination of the two games marketed under the Bizarre Adventure name. It is known as JoJo no Kimyou na Bouken Mirai e no Isan (ジョジョの奇妙な冒険 未来への遺産) in Japan.

  Games included

  • JoJo's Venture (ジョジョの奇妙な冒険)
  • JoJo's Bizarre Adventure (ジョジョの奇妙な冒険 未来への遺産)

  Production credits

  JoJo's Venture

  • Planner: Shinichiro Obata, Yo CC Fukuda, Mamoru Ohashi
  • Programmer: Tomohiro Ueno, Batayon, Hideo Sako (Hdo), T・Kimoto (Dress), Y・Inada (Ine), Oh!Ya!, Yoji "GM009p" Mikami
  • Scroll Design: Nakatsuka, Kisabon, Chiezou Morisaki, Inoyan, Kanno, Yamasan, Kajita
  • Object Design: Ball Boy, Q, Kaname, Tsuyoshi, Fujii & Peliko, AHOGEN hiroshi, Narancia, Tatsuya Oshima, Yoshihiro Goda, Shiniya M, Mizuho, M・Katagiri
  • Design Works: Ukabin, Da・Uchi, Sakomizu
  • Music Compose: Yuko Takehara, Setsuo Yamamoto
  • Sound Design: Moe・T (Migya), E・Masayuki (Up・Tail)
  • Voice Actor: Hisao Egawa, Tohru Ohkawa, Yoshitada Ohtsuka, Yuji Kishi, Tsutomu Tareki, Isshin Chiba, Takashi Nagasako, Miki Nagasawa, Mitsuaki Madono, Kiyoyuki Yanada
  • Special Thanks: Takuya Shiraiwa, Maki Yoshiura, Erik Suzuki, Dan Okada, Chris Tang, Manatee, Eiichiro Sasaki, Yuji Matsumoto, Wataru Kondo
  • Producer: Kouji Nakajima
  • General Producer: Noritaka Funamizu
  • Executive Producer: Yoshiki Okamoto
  And Capcom All Staff


  JoJo's Bizarre Adventure

  • Planner: Shinichiro Obata, Yo JB Fukuda, Mamoru Ohashi, Koji Shimizu
  • Programmer: Tomohiro Ueno, Batayon, Hideo Sako (Hdo), T・Kimoto (Dress), Y・Inada (Ine), Oh!Ya!, Yoji "BD1" Mikami
  • Scroll Design: Nakatsuka, Kisabon, Chie Morisaki, Inoyan, Kanno, Yamasan, Masanori Kajita, Takashi Fujiwara
  • Object Design: Ball Boy, Q, Kaname, Tsuyoshi, Fujii & Peliko, AHOGEN hiroshi, Narancia, Tatsuya Oshima, Yoshihiro Goda, Shiniya M, Mizuho, M・Katagiri, Nishimura M, Tomohiko Ohsumi
  • Design Works: Ukabin, Da・Uchi, Sakomizu
  • Music Compose: Yuko Takehara, Setsuo Yamamoto
  • Sound Design: Moe・T, Masayuki Endo
  • Voice Actor: Hisao Egawa, Tohru Ohkawa, Yoshitada Ohtsuka, Yuji Kishi, Tsutomu Tareki, Isshin Chiba, Takashi Nagasako, Miki Nagasawa, Mitsuaki Madono, Kiyoyuki Yanada, Show Hayami, Yoshito Yasuhara, S・Obata
  • Special Thanks: Takuya Shiraiwa, Maki Yoshiura, Erik Suzuki, Dan Okada, Chris Tang, Manatee, Eiichiro Sasaki, Yuji Matsumoto, Wataru Kondo
  • Producer: Kouji Nakajima
  • General Producer: Noritaka Funamizu
  • Executive Producer: Yoshiki Okamoto
  And Capcom All Staff

  Magazine articles

  Main article: JoJo's Bizarre Adventure/Magazine articles.

  Promotional material

  Logo-pdf.svg
  Print advert in (JP) #1999-36ex: "1999-36 extra (1999/11/26ex)" (1999-11-12)
  Logo-pdf.svg
  Logo-pdf.svg
  Print advert in (AR) #17: "Junio 2000" (2000-xx-xx)
  Logo-pdf.svg

  Physical scans

  Sega Retro Average 
  Publication Score Source
  {{{{{icon}}}|L}} Division by zero.
  Based on
  0 review
  Sega Retro Average 
  Publication Version Score
  (FR) NTSC-J
  83
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="consolesplus" and `cargo__issuenames`.`num`="96" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2a3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [15]
  (FR)
  75
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="consolesplus" and `cargo__issuenames`.`num`="99" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2a8.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [16]
  (UK) PAL
  70
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="dcmonthly" and `cargo__issuenames`.`num`="7" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2ad.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [17]
  (UK) PAL
  70
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="dcuk" and `cargo__issuenames`.`num`="8" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2b2.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [18]
  (FR) PAL
  60
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="dlmo" and `cargo__issuenames`.`num`="4" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2b7.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [19]
  (JP) NTSC-J
  83
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="dmjp" and `cargo__issuenames`.`num`="1999-37" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2bc.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [20]
  (UK) NTSC-J
  88
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="dmuk" and `cargo__issuenames`.`num`="4" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2c1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [21]
  (UK) PAL
  71
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="dmuk" and `cargo__issuenames`.`num`="7" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2c6.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [22]
  (JP) NTSC-J
  80
  [23]
  (JP) NTSC-J
  74
  [23]
  (ES) PAL
  74
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="dreamplanet" and `cargo__issuenames`.`num`="5" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2d3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [23]
  (UK) NTSC-J
  50
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="edge" and `cargo__issuenames`.`num`="81" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2d8.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [24]
  (US) NTSC-U
  76
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="egm" and `cargo__issuenames`.`num`="128" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2dd.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [25]
  (RU)
  74
  [26]
  (JP) NTSC-J
  78
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="famitsu" and `cargo__issuenames`.`num`="572" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2e6.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [27]
  (US) NTSC-U
  68
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="gamepro" and `cargo__issuenames`.`num`="139" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2eb.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [28]
  (US) NTSC-J
  67
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="gr" and `cargo__issuenames`.`num`="22" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2f0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [29]
  (IT) NTSC-J
  80
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="joypadit" and `cargo__issuenames`.`num`="2" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2f5.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [30]
  (DE) PAL
  57
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="maniac" and `cargo__issuenames`.`num`="2000-08" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2fa.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [31]
  (UK) PAL
  49
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="mrdc" and `cargo__issuenames`.`num`="1" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-2ff.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [32]
  (UK) PAL
  50
  [33]
  (US) NTSC-U
  60
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="odmus" and `cargo__issuenames`.`num`="4" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-308.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [34]
  (ES) PAL
  50
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="rod" and `cargo__issuenames`.`num`="4" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-30d.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [35]
  (DE) PAL
  58
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__issuenames`.`name` AS `issuename`,`cargo__issuenames`.`date` AS `date`,`cargo__issuenames`.`pdf` AS `pdf`,`cargo__magnames`.`name` AS `magname`,`cargo__magnames`.`country` AS `country` FROM `cargo__issuenames` LEFT OUTER JOIN `cargo__magnames` ON ((`cargo__issuenames`.`code`=`cargo__magnames`.`code`)) WHERE `cargo__issuenames`.`code`="videogames" and `cargo__issuenames`.`num`="2000-06" ORDER BY `cargo__issuenames`.`name`,`cargo__issuenames`.`date`,`cargo__issuenames`.`pdf`,`cargo__magnames`.`name`,`cargo__magnames`.`country` LIMIT 1 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-312.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  [36]
  Sega Dreamcast
  69
  Based on
  24 reviews

  JoJo's Bizarre Adventure

  Dreamcast, JP
  JojosBizarreAdventure DC JP Box Back.jpgJojosBizarreAdventure DC JP Box Front.jpg
  Cover
  JojosBizarreAdventure DC JP Spinecard.jpg
  Spinecard
  JojosBizarreAdventure DC JP Disc.jpg
  Disc
  Jojo DC JP Manual.pdf
  Manual
  Dreamcast, JP (for Matching Service)
  JojosBizarreAdventure DC JP Box Back MatchingService.jpgNospine-small.pngJojosBizarreAdventure DC JP Box Front MatchingService.jpg
  Cover
  JojosBizarreAdventure DC JP Disc MatchingService.jpg
  Disc
  Dreamcast, US
  JojosBizarreAdventure DC US Box Back.jpgJojosBizarreAdventure DC US Box Front.jpg
  Cover
  JoJosBizarreAdventure DC US Disc.jpg
  Disc
  JoJosBizarreAdventure DC US Manual.pdf
  Manual
  JoJosDCUSInlay.jpg
  Inlay
  Dreamcast, EU
  JojosBizarreAdventure DC EU Box Back.jpgJojosBizarreAdventure DC EU Box Front.jpg
  Cover
  JojosBizarreAdventure DC EU Disc.jpg
  Disc

  Technical information

  Main article: JoJo's Bizarre Adventure/Technical information.

  ROM dump status

  System Hash Size Build Date Source Comments
  Sega Dreamcast
   ?
  CRC32
  MD5
  SHA-1
  GD-ROM (JP)
  Sega Dreamcast
   ?
  CRC32
  MD5
  SHA-1
  GD-ROM (JP) Matching Service
  Sega Dreamcast
   ?
  CRC32
  MD5
  SHA-1
  GD-ROM (US)
  Sega Dreamcast
   ?
  CRC32
  MD5
  SHA-1
  GD-ROM (EU)
  Sega Dreamcast
   ?
  CRC32
  MD5
  SHA-1
  2000-01-11 GD-R Page

  External links

  References

  1. File:JojosBizarreAdventure DC JP Box Back.jpg
  2. 2.0 2.1 2.2 http://sega.jp/dc/990906/ (Wayback Machine: 2014-08-04 13:42)
  3. https://sega.jp/history/hard/dreamcast/software_l.html#tab01 (Wayback Machine: 2020-02-01 22:57)
  4. 4.0 4.1 http://sega.jp/dc/001008/ (Wayback Machine: 2008-01-30 13:35)
  5. http://www.capcom.com:80/xpml/game.xpml?gameid=450014 (Wayback Machine: 2000-05-11 17:31)
  6. http://www.ebworld.com/ebx/categories/newReleases/morenr-DC.asp (Wayback Machine: 2000-06-21 08:01)
  7. ', "" (; ), page 103
  8. http://www.chipsworld.co.uk/detProd.asp?ProductCode=2027 (Wayback Machine: 2002-11-14 13:59)
  9. https://groups.google.com/g/uk.games.video.dreamcast/c/9oGzuU3YxS4/m/W22Zx66fnU4J
  10. ', "" (; ), page 72
  11. ', "" (; ), page 24
  12. http://www.micromania.fr/cgi-micromania/tri3.pl?criteria=DREAMCAS;status=1 (Wayback Machine: 2000-06-21 04:04)
  13. http://www.centromail.es/top/ficha.asp?codmail=14534&codprov= (Wayback Machine: 2001-09-17 04:11)
  14. http://www.futuregamez.net:80/outnow/dc.html (Wayback Machine: 2001-07-31 23:17)
  15. ', "Junio 2000" (; 2000-xx-xx), page 124
  16. ', "Junio 2000" (; 2000-xx-xx), page 132
  17. ', "Junio 2000" (; 2000-xx-xx), page 78
  18. ', "Junio 2000" (; 2000-xx-xx), page 24
  19. ', "Junio 2000" (; 2000-xx-xx), page 80
  20. ', "Junio 2000" (; 2000-xx-xx), page 25
  21. ', "Junio 2000" (; 2000-xx-xx), page 74
  22. ', "Junio 2000" (; 2000-xx-xx), page 72
  23. 23.0 23.1 23.2 Dorimaga, "2002-18 (2002-10-11)" (JP; 2002-09-27), page 34
  24. Dorimaga, "2002-18 (2002-10-11)" (JP; 2002-09-27), page 82
  25. Dorimaga, "2002-18 (2002-10-11)" (JP; 2002-09-27), page 143
  26. Entsiklopediya igr dlya Dreamcast, "Izdaniye chetvertoye, dopolnennoye" (RU; 2002-xx-xx), page 105
  27. Entsiklopediya igr dlya Dreamcast, "Izdaniye chetvertoye, dopolnennoye" (RU; 2002-xx-xx), page 35
  28. Entsiklopediya igr dlya Dreamcast, "Izdaniye chetvertoye, dopolnennoye" (RU; 2002-xx-xx), page 120
  29. Entsiklopediya igr dlya Dreamcast, "Izdaniye chetvertoye, dopolnennoye" (RU; 2002-xx-xx), page 147
  30. Entsiklopediya igr dlya Dreamcast, "Izdaniye chetvertoye, dopolnennoye" (RU; 2002-xx-xx), page 107
  31. Entsiklopediya igr dlya Dreamcast, "Izdaniye chetvertoye, dopolnennoye" (RU; 2002-xx-xx), page 72
  32. Entsiklopediya igr dlya Dreamcast, "Izdaniye chetvertoye, dopolnennoye" (RU; 2002-xx-xx), page 76
  33. Official Dreamcast Magazine, "May 2000" (UK; 2000-04-06), page 82
  34. Official Dreamcast Magazine, "May 2000" (UK; 2000-04-06), page 103
  35. Official Dreamcast Magazine, "May 2000" (UK; 2000-04-06), page 50
  36. Official Dreamcast Magazine, "May 2000" (UK; 2000-04-06), page 107


  JoJo's Bizarre Adventure

  JoJosBizarreAdventure title.png

  Main page | Comparisons | Magazine articles | Video coverage | Reception


  Books:
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__relationships`.`name` AS `name`,`cargo__releases`.`date` AS `date` FROM `cargo__relationships` LEFT OUTER JOIN `cargo__releases` ON ((`cargo__relationships`.`name`=`cargo__releases`.`name`)) WHERE `cargo__relationships`.`relatedto`="JoJo's Bizarre Adventure" and `cargo__relationships`.`relationshiptype`="book" GROUP BY `cargo__releases`.`name` ORDER BY `cargo__releases`.`date` LIMIT 100 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-31d.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  </di
  Music:
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__relationships`.`name` AS `name`,`cargo__releases`.`date` AS `date` FROM `cargo__relationships` LEFT OUTER JOIN `cargo__releases` ON ((`cargo__relationships`.`name`=`cargo__releases`.`name`)) WHERE `cargo__relationships`.`relatedto`="JoJo's Bizarre Adventure" and `cargo__relationships`.`relationshiptype`="music" GROUP BY `cargo__releases`.`name` ORDER BY `cargo__releases`.`date` LIMIT 100 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-320.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  </di
  Audiobooks:
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__relationships`.`name` AS `name`,`cargo__releases`.`date` AS `date` FROM `cargo__relationships` LEFT OUTER JOIN `cargo__releases` ON ((`cargo__relationships`.`name`=`cargo__releases`.`name`)) WHERE `cargo__relationships`.`relatedto`="JoJo's Bizarre Adventure" and `cargo__relationships`.`relationshiptype`="audiobook" GROUP BY `cargo__releases`.`name` ORDER BY `cargo__releases`.`date` LIMIT 100 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-323.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  </di
  Videos:
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__relationships`.`name` AS `name`,`cargo__releases`.`date` AS `date` FROM `cargo__relationships` LEFT OUTER JOIN `cargo__releases` ON ((`cargo__relationships`.`name`=`cargo__releases`.`name`)) WHERE `cargo__relationships`.`relatedto`="JoJo's Bizarre Adventure" and `cargo__relationships`.`relationshiptype`="video" GROUP BY `cargo__releases`.`name` ORDER BY `cargo__releases`.`date` LIMIT 100 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-326.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  </di
  Events:
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__relationships`.`name` AS `eventname`,`cargo__events`.`startdate` AS `startdate` FROM `cargo__relationships` LEFT OUTER JOIN `cargo__events` ON ((`cargo__relationships`.`name`=`cargo__events`.`name`)) WHERE `cargo__relationships`.`relatedto`="JoJo's Bizarre Adventure" and `cargo__relationships`.`relationshiptype`="event" GROUP BY `cargo__events`.`name` ORDER BY `cargo__events`.`startdate` LIMIT 100 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-329.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)

  </di
  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__demos`.`name` AS `name`,`cargo__codeformat`.`code` AS `code`,`cargo__releases`.`date` AS `date` FROM `cargo__releases` LEFT OUTER JOIN `cargo__demos` ON ((`cargo__releases`.`name`=`cargo__demos`.`name`)) LEFT OUTER JOIN `cargo__codeformat` ON ((`cargo__demos`.`format`=`cargo__codeformat`.`format`)) WHERE `cargo__demos`.`game`="JoJo:sqm:s Bizarre Adventure" GROUP BY `cargo__demos`.`name` ORDER BY `cargo__demos`.`name`,`cargo__codeformat`.`code`,`cargo__releases`.`date` LIMIT 100 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-32d.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)


  A database query error has occurred. Did you forget to run your application's database schema updater after upgrading?

  Query: SELECT `cargo__prototypes`.`name` AS `name`,`cargo__codeformat`.`code` AS `code` FROM `cargo__prototypes` LEFT OUTER JOIN `cargo__codeformat` ON ((`cargo__prototypes`.`format`=`cargo__codeformat`.`format`)) WHERE final="JoJo:sqm:s Bizarre Adventure" GROUP BY `cargo__prototypes`.`name` ORDER BY `cargo__prototypes`.`name`,`cargo__codeformat`.`code` LIMIT 100 Function: CargoSQLQuery::run Error: 1021 Disk full (/tmp/#sql-temptable-3a8bb7-2d8409a-330.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") (localhost)