Sonic Adventure Remix

From Sega Retro

SARemix CD JP booklet.pdf
Sonic Adventure Remix
Format(s): CD
Record label: Toshiba EMI
Release Date RRP Code
Compact Disc
JP
¥2,427 (2,548)2,548i[1] TOCP-65024
Sonicretro-round.svg

Visit Sonic Adventure Remix on Sonic Retro for the full article.

Production credits

  • Music Producer: Yasumi Takeuchi
  • Co-Producer: Taka Tsukuma
  • Director: Michiko Fujimura
  • Production Coordinator: Nobuhiko Shimizu
  • Music Production Manger: Darl Morgan
  • Art Direction & Design: Shuichiro Murata & Mega Graphics Inc.
  • Special Thanks to: Yukifumi Makino, Kazuyuki Hoshino, Kazuo Koizumi, Masaru Agarida, Emi Sasaki, Hiroto Kikuchi, Kouichirou Sugie, All Staff of Sonic Team, Kikuyo Furusho, Fumiaki Mizukoshi, Yuka Noguchi, Noriaki Tanaka, Juri Hayashi, Shigeru Kobayashi, Masaharu Tsuzura, Sukeyuki Kudo, Kazoo Mori, Megumi Nishijima, Kazuaki Suga, Seiji Kudo, Kazunori Uemura
Source:
Booklet[2]


References