Sonic Adventure/Production credits

From Sega Retro

Back to: Sonic Adventure.

Voice actors

Role English Japanese
Sonic the Hedgehog Ryan Drummond Junichi Kanemaru
Miles "Tails" Prower Corey Bringas Kazuki Hayashi
Knuckles the Echidna Michael Mcgaharn Nobutoshi Hayashi
Amy Rose Jennifer Douillard Taeko Kawata
Big the Cat Jon St. John Syun Yashiro
E-102 Gamma Steve Broadie Jyoji Nakata
Doctor Eggman Deem Bristow Chikao Otsuka
Tikal Elara Distler Kaori Aso
Pachacamac Steve Broadie Toru Okawa
Announcer A Lani Minella Kaho Kouda
Announcer B Steve Broadie Yuji Naka (?)
Egg Carrier computer Lani Minella ???
Off-screen citizen Lani Minella ???
Chao Tomoko Sasaki Tomoko Sasaki

Production credits

Production
MAIN
FIELD STAFF
ENEMY STAFF
A-LIFE SYSTEM STAFF
STORY EVENT STAFF
CG MOVIE STAFF
COORDINATORS
SOUND STAFF
Musicians
JAPANESE VOICE
ENGLISH VOICE
LOCALIZATION
 • Localization staff: Keith Palmer (SOA), Osamu Shibamiya (SOA), Shinobu Shindo (SOJ), Monika Hudgins (SOJ), Nulty Dave (SOE), Katsu Sato (SOE)
 • Executive management: Sadahiko Hirose, Hidekazu Yukawa, Hideki Sato, Hideki Okamura, Okitane Usui, Toshiro Kezuka, Bernard Stolar, Makoto Kaneshiro
 • Executive coordination: Shinobu Toyoda, Toshinori Asai, Noriyoshi Ohba, Jin Shimazaki, Makoto Oshitani, Masanao Maeda
 • Marketing producer: Tomaki Ogawa
 • Promotion Management: Kunihisa Ueno, Kenichi Sato, Seijiro Sannabe, Hirokazu Kanno, Masatoshi Kawaguchi, Kenji Kato, Hiroto Kikuchi
 • Public relations: Tadashi Takezaki, Junji Yamazaki, Masanori Hirano
 • Software Support: Masaharu Yoshii, Takashi Ando, Tomoaki Saito, Kazuhiro Takase, Takashi Shoji, Hiroaki Sano, Hakuro Matsuda, Kenei Unoki, Akira Ohe, and... Dreamcast LIBRARY STAFF, Masao Oshimi (CRI), Tomonori Saguchi (CRI), Yutaka Sugano
 • Hardware support: Nobuhisa Yamada, Osamu Kaji, Shiro Hagiwara, Taku Matsubara, Shoji Nishikawa, Takashi Sekimoto, Shuji Hori, Osamu Hosokawa, Hirokazu Hama, Kenji Tosaki, Atsunori Himoto, and... Dreamcast HARDWARE STAFF
 • Visual material editors: Yuji Sawairi, Ikuo Ishizaka, Takayuki Ohta
 • Manual production: Kaoru Ichigozaki, Youichi Takahashi, Chieko Nakamura, Makoto Nishino, Monika Hudgins
 • Browser production: Tetsuya Kaku, Paul Stathacopoulos, Hiroaki Ito, Takeshi Ito, ACCESS CO.,LTD., Planetweb,Inc.
 • Internet support: Keitaro Shigemasa (SNI), Tomoaki Yoshioka, Mutsuhiro Fujii, Masaya Miyauchi, Takamitsu Shoji, A.J. Briones, Alexander Villagran, Masamitsu Uchiyama
 • Special thanks: Tomoko Sasaki, Naofumi Hataya, Sawako Sogabe, Yoshiaki Kashima, Isao Miyazaki (ESP Guitars), Hiroki Hayashi (ESP Guitars), Yosuke Okunari, Yukio Aoyama, Yuki Kobayashi, Shadow Roldan
 • Executive supervisor: Isao Okawa
 • Cooperation With: MPEG Sofdec, ADX, SEGA Digital Studio

SONIC TEAM presents presented by SEGA ENTERPRISES,LTD.

Source:
In-game credits