Tadashi Takezaki

From Sega Retro

TadashiTakezaki.jpg
Tadashi Takezaki
Date of birth: 1964-08-06 (age 59)
Employment history:
Sega of Japan (1993[1] – )
TMS Entertainment (2015-04 – )
Role(s): Marketing, Executive


Tadashi Takezaki (竹崎 忠) is a Sega executive with a background in marketing. He moved to TMS Entertainment in April 2015.

Production history

Games

Videos

Music

Magazine articles

Main article: Tadashi Takezaki/Magazine articles.

Interviews

Some or all of the following content should be mirrored on Sega Retro (or Retro CDN).

External links

References