Tadashi Takezaki

From Sega Retro

TadashiTakezaki.jpg
Tadashi Takezaki
Date of birth: 1964-08-06 (age 58)
Employment history:
Sega of Japan (1993[1] – )
TMS Entertainment (2015-04 – )
Role(s): Marketing, Executive


Tadashi Takezaki (竹崎 忠) is a Sega executive with a background in marketing. He moved to TMS Entertainment in April 2015.

Production history

Games

Videos

Music

Interviews

Some or all of the following content should be mirrored on Sega Retro (or Retro CDN).

External links

References