Shining Force III Scenario 2: Nerawareta Miko

From Sega Retro

n/a

Shining Force 3 Scenario II.png

Shining Force III Scenario 2: Nerawareta Miko
System(s): Sega Saturn
Publisher: Sega
Developer:
Sound driver: SCSP (1Track)
Genre: Simulation RPG[1], RPG[2]

Number of players: 1
Release Date RRP Code
Sega Saturn
JP
¥4,800 (5,040)4,800e[3] GS-9188
Sega Rating: All Ages

This short article is in need of work. You can help Sega Retro by adding to it.


Shining Force III Scenario 2: Nerawareta Miko (シャイニング・フォースⅢ シナリオ2 狙われた神子) is a Sega Saturn RPG and a direct sequel to Shining Force III Scenario 1: Outo no Kyoshin, both being part of the Shining series of games. It was only released in Japan.

Production credits

Staff
Game Design:
 • Main: Hiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi
 • Maps & Events: Shuji Shimizu, Ayumu Shindo, Daisuke Takagi
 • Battles: Shugo Takahashi
 • Parameters: Yuusuke Sugimoto, Kozue Akazi
Program:
 • Main: Yasuhiro Taguchi
 • 3D Animation System: P. E. Jareth Hein
 • Events: Takeshi Nohara, Akiko Sato, Yasuhiro Matsumoto, Kaoru Shimada, Norio Shimizu, Yutaka Yamamoto, Ryuta Hashimoto, Kazuya Furukawa, Yasuhiro Taguchi
 • Window System: Norio Shimizu, Akiko Sato, Yasuhiro Taguchi
 • Battle Scene: Yutaka Yamamoto, Haruki Kodera
 • Ai: Kenji Numaya
 • DSP and Special Effects: Haruki Kodera
 • Character Design: Shin Yamanouchi, Hiroshi Kajiyama
Graphics:
 • Maps: Mitsuru Fukumoto, Keisuke Futami, Mitsumasa Muraishi, Junichi Ochiai, Hidetoshi Sakamoto, Kanako Horiguchi, Masashi Mikami
 • Battle Characters: Fumihide Aoki, Hiroto Nakashima, Shigeki Kimura, Masayuki Hashimoto, Toshiaki Tanaka
 • Battle BGs: Tomonori Shinjo, Kanako Horiguchi, Masashi Mikami
 • Map Characters: Junko Nakamura, Mieko Koguchi, Toshiaki Tanaka, Keisuke Futami
 • Windows: Junichi Ochiai, Kanako Horiguchi, Shigeki Kimura, Ayumu Shindo, Akihito Kimura
Voices:
 • Production: Toshio Furuichi
 • Actors and Actresses: Ai Maeda, Eriko Fujimaki, Hidenao Horie, Hiromi Nishida, Hisao Egawa, Kanako Okada, Kaneto Shiozawa, Kazunari Tanaka, Makiko Ohmoto, Masaya Takatsuka, Munehiro Tokita, Naoki Imamura, Nobutoshi Hayashi, Rika Komatsu, Ryotaro Okiayu, Shinobu Satouchi, Tamao Nishiwaki, Tomohisa Asoh, Yasuhiro Takato, Yoshiyuki Kohno, Yukana Nogami, Yuriko Yamamoto
 • Opening CG Animation: Links Corporation
 • Director: Yoshihisa Hirano
 • Producer: Kazuyuki Haneda
 • Production Assistant: Tomohiro Kumagai
 • Art Director: Takashi Ui, Robot Communications, Inc.
 • Storyboard Artist: Keiichiro Mochizuki
 • Chief Animator: Miki Sato
 • Animator: Tsuyoshi Kobori, Kaihei Yhayano
 • Assistant Animator: Kenji Oyama, Hideki Kuraku
 • CG Movie Sound Effects: Kazuyoshi Senzaki, All Music, Motoi Sakuraba
 • Music Guest: Takeo Shimoda
 • Sound Effects: Satoshi Murata, Masato Maekawa
 • Sound Director: Masaaki Uno, Yasuhiro Taguchi
 • Manuals: Studio Peace, Makoto Kamata
 • Publicity: Tadashi Takezaki, Yasushi Nagumo, Seijiro Sannabe
 • Publicity Arrangement: Masaaki Uno
 • Support: Hirokazu Kojima
 • All Illustrations: Shin Yamanouchi, Hiroshi Kajiyama
 • Special thanks to: R.I.S. Co., Ltd., Treasure Co., Ltd., Links Corporation, Atsumik Corporation, Musical Station Corp., Aoni Production, Hiromi Kobayashi, Takashi Kitamura, Takafumi Fukui, Toshihide Kanezaki
 • Direction Assist: Yusuke Sugimoto, Shuji Shimizu
 • Programming Director: Yasuhiro Taguchi
 • Director: Shugo Takahashi
 • Producer: Hiroyuki Takahashi
 • Created by: Camelot Co., Ltd., Sonic Co., Ltd.
(C)Sega Enterprises, Ltd.,1992, 1993, 1997, 1998
Source:
In-game credits

Magazine articles

Main article: Shining Force III Scenario 2: Nerawareta Miko/Magazine articles.

Promotional material

ShiningForceIIIS2 Saturn JP Flyer.pdf

PDF
Flyer
ShiningForceIIIS2 Saturn JP Flyer.pdf

Artwork

Physical scans

Sega Retro Average 
Publication Score Source
{{{{{icon}}}|L}} Division by zero.
Based on
0 review
Sega Retro Average 
Publication Version Score
Consoles + (FR) NTSC-J
93
[4]
Famitsu (JP) NTSC-J
75
[5]
Gamers' Republic (US) NTSC-J
83
[6]
Saturn Fan (JP) NTSC-J
77
[7]
Saturn Fan (JP) NTSC-J
78
[8]
Sega Magazin (DE) NTSC-J
85
[9]
Sega Saturn Magazine (JP) NTSC-J
80
[10]
Sega Saturn Magazine (JP) NTSC-J
95
[11]
Sega Saturn
83
Based on
8 reviews

Shining Force III Scenario 2: Nerawareta Miko

Saturn, JP
SFIIIS2 Saturn JP Box Back.jpgSFIIIS2 Saturn JP Box Front.jpg
Cover
ShiningForceIIIScenario2 Saturn JP Spinecard.jpg
Spinecard
SFIIIS2 Saturn JP Disc.jpg
Disc
ShiningForceIIIScenario2 Saturn JP Box Inlay.jpg
Inlay

Technical information

Main article: Shining Force III Scenario 2: Nerawareta Miko/Technical information.

References


Shining Force III Scenario 2: Nerawareta Miko

Shining Force 3 Scenario II.png

Main page | Magazine articles | Reception | Technical information


Books: Shining Force III Scenario 2: Nerawareta Miko Official Guide (1998) | Shining Force III Scenario 2: Nerawareta Miko Perfect Navi (1998)

No resultsShining series of games
Sega Mega Drive
Shining in the Darkness (1991) | Shining Force (1992) | Shining Force II (1993)
Sega Game Gear
Shining Force Gaiden: Ensei Jashin no Kuni e (1992) | Shining Force: The Sword of Hajya (1993) | Shining Force Gaiden: Final Conflict (1995)
Sega Mega-CD
Shining Force CD (1994)
Sega Saturn
Shining Wisdom (1995) | Shining the Holy Ark (1996) | Shining Force III (Scenario 2, 3, Premium Disc) (1997-1998)
Game Boy Advance
Shining Soul (2002) | Shining Soul II (2003) | Shining Force: Resurrection of the Dark Dragon (2004)
Sony PlayStation 2
Shining Tears (2004) | Shining Force Neo (2005) | Shining Force EXA (2007) | Shining Wind (2007)
Mobile phone
Shining Road to the Force (2005) | Shining Force Chronicle I (2005) | Shining Force Chronicle II (2005) | Shining Force Chronicle III (2006) | Shining Road II (2006) | Shining Wind X (2008) | SFCE Tokei (2012)
Windows PC
Shining Tears Material Collection (2006) | Shining Wind Fan Fest (2009)
Nintendo DS
Shining Force Feather (2009)
Arcade
Shining Force Cross (2009) | Shining Force Cross Raid (2010) | Shining Force Cross Elysion (2012) | Shining Force Cross Exlesia (2013) | Shining Force Cross Exlesia Zenith (2014) | Blade Arcus from Shining (2014)
Sony PlayStation Portable
Shining Hearts (2010) | Shining Blade (2012) | Shining Ark (2013)
Sony PlayStation 3
Shining Resonance (2014) | Blade Arcus from Shining EX (2015)
Sony PlayStation 4
Blade Arcus from Shining EX (2015) | Shining Resonance Refrain (2018)
iOS
Google Android OS
Shining Force Classics (2018) | Shining Force: Hero of Light and Darkness (2022)
World
Strategy games: Gameplay | Items | Accessories | Weapons | Magic
Shining related media
Albums
Sound Story of Shining and the Darkness (1991) | Shining Force Special Sound CD (1992) | Symphonic Suite Shining Force II (1993) | Symphonic Suite the Another Story of Shining Force (1994) | Shining Wisdom (1995) | Shining the Holy Ark Original Soundtrack (1996) | Shining Force III Original Soundtrack (1998) | Shining Force: Resurrection of the Dark Dragon Original Sound Tracks (2004) | Shining Tears (2004) | Shining Force Neo Music Collection (2005) | Shining Theme Music Shiro SAGISU Collection (2005) | Shining Tears Music Collection (2005) | Shining Force EXA Music Collection (2007) | Shining Wind Music Collection (2007) | Shining Tears X Wind Original Soundtrack (2007) | Shining Force Feather Soundtrack (2009) | Shining Hearts Kaizoku Hihou Fan Disc (2010) | Shining Force Cross Raid Original Sound Track (2011) | Shining Hearts Original Soundtrack (2011) | Shining Blade Haru no Shin Seikatsu Ouen Fan Disc (2012) | Shining Blade Character Song Album (2012) | Shining Ark Tenshi no Fandisc (2013) | Shining Force Cross Original Sound Track (2014) | Shining Resonance Music Collection (2015)
Audiobooks
Shining Tears Drama CD Vol. 1 Dark Side: Memories and departure (2006) | Shining Tears Drama CD Vol. 2 Light Side: Yuushatei Hanjouki (2006) | Shining Wind Drama CD Vol. 1 (2007) | Shining Wind Drama CD Vol. 2 (2008) | Shining Force EXA Drama CD (2008) | Shining Wind Drama CD Vol. 3 (2008) | Shining Wind Drama CD Vol. 4 (2009) | Drama CD Shining Force Feather (2009) | Drama CD Shining Hearts (2011)
Books
Guide book: Shining and the Darkness Koushiki Guide Book (1991) | Shining Force Kanzen Kouryaku Guide (1992) | Shining Force Battle Guide (1993) | Shining Force II: Inishie no Fuuin Game Guide Book (1993) | Shining Force CD Koushiki Guide Book (1994) | Shining Wisdom Koushiki Guide Book (1995) | Shining the Holy Ark Koushiki Guide Book (1996) | Shining Force III Scenario 1: Outo no Kyoshin Official Guide (1997) | Shining Force III Scenario 1: Outo no Kyoshin Perfect Navi (1998) | Shining Force III Scenario 2: Nerawareta Miko Official Guide (1998) | Shining Force III Scenario 2: Nerawareta Miko Perfect Navi (1998) | Shining Force III Scenario 3: Hyouheki no Jashinguu Perfect Navi (1998) | Shining Force III Koushiki Settei Shiryoushuu (1999) | Shining Soul Kanzen Kouryaku Guide (2002) | Shining Force: Kuroki Ryuu no Fukkatsu Final Complete Guide (2004) | Shining Tears Final Complete Guide (2004) | Shining Tears Saikyou Kishidan Ikusei Guide (2004) | Shining Tears Official Strategy Guide (2005) | Shining Force Neo Force Master Ikusei Guide (2005) | Shining Force Neo Final Complete Guide (2005) | Shining Force Neo Official Strategy Guide (2005) | Shining Force EXA: The Master Guide‎ (2007) | Shining Force EXA Official Strategy Guide (2007) | Shining Force EXA Final Complete Guide (2007) | Shining Wind Saisoku Guide Book (2007) | Shining Wind Final Complete Guide (2007) | Shining Tears X Wind Original Soundtrack (2007) | Shining Force Feather: The Master Guide‎ (2009) | Shining Force Feather Complete Guide (2009) | Shining Hearts Saisoku Guide Book (2010) | Shining Hearts Complete Guide (2011) | Shining Force Cross Raid Guide Book 1st (2011) | Shining Force Cross Raid Guide Book 2nd (2011) | Shining Blade First Blader's Guide (2012) | Shining Blade Complete Guide (2012) | Shining Force Cross Settei Shiryoushuu (2012) | Shining Ark Complete Guide (2013) | Shining Blade & Ark Visual Settei Shiryoushuu (2013)
Art book: Works for Shining the Holy Ark (1996) | Shining Force III Koushiki Settei Shiryoushuu (1999) | Shining Force EXA Visual Settei Shiryoushuu (2007) | Shining Force Feather Visual Settei Shiryoushuu (2009) | Shining Hearts Visual Settei Shiryoushuu (2011)
Unsorted: Shining and the Darkness Kouryakuhon (xxxx) | Shining Force: Kamigami no Isan Hisshou Kouryaku-hou (xxxx) | Shining Force Kouryaku no Tebiki (xxxx) | Shining Force II Inishie no Fuuin Hisshou Kouryaku-hou (xxxx) | Shining Force II Inishie no Fuuin Kouryaku no Tebiki (xxxx) | Shining Force Gaiden Final Conflict Hisshou Kouryaku-hou (xxxx) | Shining Force Gaiden & Gaiden II Hisshou Kouryaku-hou (xxxx) | Tony's Artworks from Shining Worlds (xxxx)
Film
Shining Tears X Wind (2007) | Shining Hearts: Shiawase no Pan (2010)
Toys
Weiß Schwarz Shining Force EXA TCG (2009)