Shenmue II Kanzen Kouryaku Shinsho

From Sega Retro

ShenmueIIKanzenKouryakuShinshoJPFront.jpg
Shenmue II Kanzen Kouryaku Shinsho
Publisher: Futabasha
Genre: Guide book
Release Date RRP Code
Book
JP
¥1,600 ISBN-10: 
4-57516287-6
ISBN-13: 
978-4-57516287-5
This short article is in need of work. You can help Sega Retro by adding to it.


Shenmue II Kanzen Kouryaku Shinsho (シェンムーII 完全攻略真書) is an official guide book for Shenmue II.

References


Shenmue II
ShenmueII title.png

Main page | Comparisons | Development | Magazine articles | Reception


Books: Shenmue II Premiere Guide (2001) | Shenmue II Guide Book (2001) | Shenmue II Saisoku Kouryaku Guide (2001) | Shenmue II Complete Guide (2001) | Shenmue II Kanzen Kouryaku Shinsho (2001) | Prima's Official Strategy Guide: Shenmue II (2002)

Shenmue series of games
Sega Dreamcast
What's Shenmue (1999) | Shenmue (1999) | Shenmue II (2001)
Xbox
Shenmue II (2002)
Windows PC
Shenmue Online (Unreleased) | Shenmue I & II (2018) | Shenmue III (2019)
Mobile phone
Shenmue City (2010)
Sony PlayStation 4
Shenmue I & II (2018) | Shenmue III (2019)
Xbox One
Shenmue I & II (2018)
Shenmue Characters
Ryo Hazuki
Shenmue related media
Music
"Shenmue"/"Shenhua" (1998) | "Shenhua: Jiang Qing Ri Bao Hua Ge" (1999) | Shenmue Orchestra Version (1999) | "You're My Only: Shenmue no Sasayaki" (1999) | Shenmue JukeBox (1999) | Shenmue: Ichishou Yokosuka Original Sound Track (2000) | Shenmue (2015) | Shenmue II (2021)
Book
Shenmue: Ichishou Yokosuka Saisoku Kouryaku Guide (2000) | Shenmue: Ichishou Yokosuka Kanzen Seiha no Sho (2000) | Shenmue: Ichishou Yokosuka Complete Guide (2000) | Official Shenmue Perfect Guide (2000) | Prima's Official Strategy Guide: Shenmue (2000) | Shenmue II Saisoku Kouryaku Guide (2001) | Shenmue II Kanzen Kouryaku Shinsho (2001) | Shenmue II Premiere Guide (2001) | Shenmue II Guide Book (2001) | Shenmue II Complete Guide (2001) | Prima's Official Strategy Guide: Shenmue II (2002)
Film
What's Shenmue (1999) | Shenmue: The Movie (2001) | Shenmue: The Movie II (200x)