Man!ak (Poland)/Ratings

From Sega Retro

Back to: Man!ak (Poland).

Dreamcast

Score Game Version Issue Date Awards
100 Sonic Adventure #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [1] [details]
100 SoulCalibur #2: "Listopad 1999" 1999-xx-xx [2] [details]
97 Sonic Adventure #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [3] [details]
95 Crazy Taxi #2: "Listopad 1999" 1999-xx-xx [4] [details]
95 Rayman 2: The Great Escape #2: "Listopad 1999" 1999-xx-xx [5] [details]
95 Virtua Fighter 3tb #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [6] [details]
92 Ready 2 Rumble Boxing #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [7] [details]
90 Dead or Alive 2 #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [8] [details]
90 MDK 2 #2: "Listopad 1999" 1999-xx-xx [9] [details]
90 Shenmue #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [10] [details]
90 Soul Fighter #2: "Listopad 1999" 1999-xx-xx [11] [details]
90 Zombie Revenge #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [12] [details]
85 Ready 2 Rumble Boxing #2: "Listopad 1999" 1999-xx-xx [13] [details]
85 The House of the Dead 2 #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [14] [details]
83 Virtua Fighter 3tb #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [15] [details]
82 Power Stone #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [16] [details]
80 AeroWings #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [17] [details]
80 Hydro Thunder #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [18] [details]
80 Power Stone #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [19] [details]
80 TrickStyle #2: "Listopad 1999" 1999-xx-xx [20] [details]
77 Expendable #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [21] [details]
75 Giant Gram 2000: Zen Nihon Pro Wres 3 Eikou no Yuushatachi #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [22] [details]
75 Ready 2 Rumble Boxing #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [23] [details]
75 Slave Zero #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [24] [details]
70 Dynamite Cop #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [25] [details]
70 Sega Rally 2 #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [26] [details]
67 Blue Stinger #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [27] [details]
65 Pen Pen TriIceLon #2: "Listopad 1999" 1999-xx-xx [28] [details]
65 Suzuki Alstare Extreme Racing #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [29] [details]
65 Toy Commander #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [30] [details]
63 AeroWings #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [31] [details]
62 Speed Devils #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [32] [details]
60 Incoming #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [33] [details]
60 Monaco Grand Prix #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [34] [details]
58 Mortal Kombat Gold #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [35] [details]
55 Buggy Heat #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [36] [details]
55 Roadsters #3: "Grudzień 1999" 1999-xx-xx [37] [details]

Model 2

Score Game Version Issue Date Awards
75 Dynamite Cop #2: "Listopad 1999" 1999-xx-xx [38] [details]
75 Manx TT Super Bike #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [39] [details]
50 Dynamite Cop #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [40] [details]

Model 3

Score Game Version Issue Date Awards
100 Harley-Davidson & L.A. Riders #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [41] [details]
100 Le Mans 24 #2: "Listopad 1999" 1999-xx-xx [42] [details]
100 Virtua Striker 2 #2: "Listopad 1999" 1999-xx-xx [43] [details]
75 Scud Race #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [44] [details]
75 The Lost World: Jurassic Park #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [45] [details]

Windows PC

Score Game Version Issue Date Awards
88 Sega Rally 2 #1: "Wrzesień 1999" 1999-xx-xx [46] [details]

References

 1. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 55
 2. Man!ak, "Listopad 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 20
 3. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 70
 4. Man!ak, "Listopad 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 26
 5. Man!ak, "Listopad 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 18
 6. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 18
 7. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 73
 8. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 38
 9. Man!ak, "Listopad 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 58
 10. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 39
 11. Man!ak, "Listopad 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 56
 12. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 36
 13. Man!ak, "Listopad 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 37
 14. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 57
 15. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 74
 16. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 74
 17. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 12
 18. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 15
 19. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 54
 20. Man!ak, "Listopad 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 43
 21. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 63
 22. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 48
 23. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 59
 24. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 38
 25. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 32
 26. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 61
 27. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 64
 28. Man!ak, "Listopad 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 24
 29. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 38
 30. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 63
 31. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 76
 32. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 59
 33. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 68
 34. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 62
 35. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 75
 36. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 62
 37. Man!ak, "Grudzień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 16
 38. Man!ak, "Listopad 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 47
 39. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 57
 40. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 57
 41. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 57
 42. Man!ak, "Listopad 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 47
 43. Man!ak, "Listopad 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 47
 44. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 57
 45. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 57
 46. Man!ak, "Wrzesień 1999" (PL; 1999-xx-xx), page 61