Sonic and the Secret Rings/Production credits

From Sega Retro

Back to: Sonic and the Secret Rings.
Global Entertainment R&D Dept.#1
MAIN GAME
Toru Hashimoto, Naoya Kojima, Atsuhito Watanabe, Masayuki Uesugi, Shintaro Nishida
PARTY GAMES
 • Party Game Development: NOW PRODUCTION Co.,Ltd.
 • Party Game Director: Kenjiro Morimoto (SEGA)
 • Party Game Art Director: Hideaki Moriya (SEGA)
 • Party Game Lead Game Designer: Hiroki Atoji
 • Party Game Level Designers: Hidekazu Kuroki, Shinichi Uemaki, Michiteru Okabe, Kenji Kitamura
 • Party Game Lead Programmer: Takeshi Maeda
 • Party Game System Programmers: Masakazu Fujiwara, Kumiko Ohuchi, Kouhei Imoto
 • Party Game Programmers: Shouhei Nakajima, Masafumi Mizuno, Tsukasa Hoonoki, Yohei Yadori, Shigeru Sato, Makoto Morimoto, Ryo Sakamoto, Kazunori Masuda, Kunihiko Kurokawa, Yasuhiko Hayashi
 • Party Game Lead Artist: Mitsuhiro Sasatani
 • Party Game Field Artists: Daisuke Fujita, Naoki Hirata, Futoshi Okauchi, Yuichi Matsuda, Chiho Tsuguiwa
 • Party Game Character Artists: Tomoaki Tsujino, Yusuke Tanaka, Masato Maeda
 • Party Game Character Motion Designers: Yoichi Takeda, Mayumi Ohmura
 • Party Game 2D Artists: Keiko Ueda, Natsumi Obe
 • Party Game Debug Assistants: Takayasu Shirazu, Natsuki Okada, Takaaki Nomura, Mitsutoshi Matsumura, Michiharu Takaya, Masanori Okamoto
 • Party Game Development Support: Junichi Ohno
PUBLICITY
SEGA CORPORATION
SEGA OF AMERICA, INC.
SEGA EUROPE, LTD.
Source:
In-game credits

Source:
Developer mentions[1]

Source:
US manual


References

 1. @okanotion on Twitter (Wayback Machine: 2023-09-23 13:01)


Sonic and the Secret Rings

Satsr titlescreen.png

Main page | Maps | Credits | Hidden content | Development | Magazine articles | Video coverage | Reception | Promotional material


Books: Sonic and the Secret Rings: Prima Official Game Guide (2007) | Sonic to Himitsu no Ring Saikyou Kouryaku Guide (2007)
Music: Sonic and the Secret Rings Game Soundtrack (2007) | Seven Rings in Hand: Sonic and the Secret Rings Original Sound Track (2007)

No results